Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)MEF - Fakultet za 21. vek

УПИС

ФакултетЗашто МЕФ


Акредитован

АКРЕДИТОВАН

Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије - МЕФ, бивши Факултет за менаџмент малих и средњих предузећа, основан је 2000. године. Aкредитовани сви студијски програми:


Редовна процена знања

РЕДОВНА ПРОЦЕНА ЗНАЊА

Редовна процена знања омогућава професорима да активно прате напредак сваког студента. Тест форме пре почетка предавања су вид редовне процене знања која професору даје увид у савладано градиво. Отворена комуникација између професора и студената, обавештеност о постигнутим резултатима и евентуалним проблемима при савладавању теоријског и практичног градива олакшава професорима да адекватно утичу на напредак сваког појединачног студента. Професори и асистенти су доступни студентима и за индивидуална саветовања кроз редован распоред термина консултација.


Мање групе студената

МАЊЕ ГРУПЕ СТУДЕНАТА

Предавања и вежбе у малим групама гарантују квалитетну комуникацију професора и студената. Kомуникологија, етика и менаџерске практичне вештине се много ефикасније развијају уз интерактивно оријентисану наставу. Поред стандардних наставних предавања у оквиру студијског распореда, студентима је доступно похађање стручних курсева као додатни вид припреме за пословне прилике.


Интерактивна настава МЕФ факултет

ИНТЕРАКТИВНА НАСТАВА

Развој пословне личности је једна од најважнијих предности студирања на МЕФ-у. Академско знање је неопходна основа приликом уласка у пословни свет, али студенти морају имати индивидуалну перспективу за успех на тржишту. Акценат је усмерен на практичну примену теоријског знања кроз активности као што су Креативна радионица и Виртуелно предузеће. МЕФ развија снажну пословну личност подстичући студенте да изграде највреднији бренд који могу да продају: њих саме.


Стручан професорски кадар

СТРУЧАН ПРОФЕСОРСКИ КАДАР

Високо квалификовани професори са богатим практичним искуством гарантују садржајна и стручна предавања уз адекватан педагошки рад. МЕФ Конференције имају за циљ да професионалци у различитим привредним областима упознају студенте са актуелним темама и проблемима као и о концептима развоја. Иновациони центар пружа могућност стимулисања младих талената да усаврше, реализују и пласирају иновативне идеје.


Сигуран посао МЕФ факултет

СИГУРАН ПОСАО

Захваљујући сарадњи са Тржиштем рада, Националном службом за запошљавање, Асоцијацијом српских менаџера и другим бројним привредним субјектима и институцијама, студентима МЕФ факултета је гарантован сигуран посао и успешна каријера. У оквиру својих активности, Центар за каријерно вођење спроводи саветовања у области развоја каријере, организује тренинге за унапређење личних и професионалних вештина студента и пласира информације о тржишним актуелностима у области запошљавања.


Интернет студије DLS

ИНТЕРНЕТ СТУДИЈЕ DLS

DLS – Distance Learning Sistem – Систем учења на даљину заснован је на Moodle платформи (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment). Платформа функционише на принципу дистрибуцијe мултимедијалних наставних садржаја намењених за самостално усвајање градива (текст, аудио и видео информације), тестирање и самотестирање, као и online приступ библиотеци и учестале консултације студената са професорима и асистентима.


Снимљена предавања МЕФ факултет

СНИМЉЕНА ПРЕДАВАЊА

Са циљем што квалитетнијег преноса знања и вештина, студентима је омогућено да поред стандардног (традиционалног) начина предавања, имају могућност поновног слушања или надокнаде пропуштеног предавања кроз систем снимљеног аудио и видео записа и писане садржајне форме. Једноставном log in методом, студент се региструје на свој студентски профил и тако приступа наставном садржају преко свог рачунара или мобилног уређаја (телфон, таблет, лаптоп).


Ваннаставне активности

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

Поред квалитетног образовног система, студентима је неопходно пружити разноврстан и занимљив друштвени живот. У жељи да слободно време студената буде конструктивно искоришћено, МЕФ садржи додатне ваннаставне активности: МЕФ спорт, МЕФ клуб, МЕФ Студентски парламент, МЕФ путовања.


Студент на првом месту

СТУДЕНТ НА ПРВОМ МЕСТУ!

Стручно конципиран и функционалан веб сајт, прилагођен потребама студената, знатно олакшава студије. Организација факултетске институције уз ефикасан рад запослених гарантује прогресиван напредак и сигурне резултате својих студената. Модеран концепт образовања позиционира студента у центар пажње са циљем што квалитетнијег доприноса будућих младих лидера у стручној области.

Улагањем у студије постајете део друштевене интелектуалне елите. Лично се усавршавате и постајете мотор развоја у својој струци, локалној и друштвеној заједници уопште.

Поред одабира области студирања, од важности је и коме указујете поверење на путу Вашег едукативног усавршавања. Поред стандардизованог наставног програма – полагањем колоквијума и испита, студент је дужан да посећује и активно учествује на факултетским конференцијама, професионалним курсевима, специјализованим обукама и тренинзима. Кроз овако конципирану наставу директно тестирате стечена теоријска знања на практичним пољима.

Знање је неопходно употпунити низом вештина који ће Вам олакшати пословну трку. Оспособљеност за запослење подразумева и савладавање технике: избегавања стреса, моћ преговарања, невербална комуникација, квалитетан јавни наступ, комуникација са клијентима, представљање пројекта као и способност уновчавања знања пласираног кроз идеју.

Након завршених основних/мастер/докторских студија, поставили сте базу за даља усавршавања. Свесност о неопходности константног усавршавања Вам обезбеђује напредовање кроз целоживотни развој каријере. Ера прогресивног технолошког напретка Вам налаже да морате бити спремни на исти такав лични прогрес.

Cilj

ЦИЉ ШКОЛОВАЊА

Циљ школовања јесте потпуно теоријско и практично оспосо бљавање кадрова из области примењеног ме наџмента, економије, финансија и информационих технологија за рад у привреди, спорту, здравству, туризму, медијима, финансијском и јавном сектору, синдикатима и другим организацијама.


Misija

МИСИЈА ФАКУЛТЕТА

Мисија факултета је стварање високостручног кадра оспособљеног да допринесе промени укупног привредног и друштвеног амбијента у Србији, усаглашавајући га са савременим друштвеним променама и тржишним кретањима. Иновативност, посвећеност студенту и усмереност ка савременом тржишту рада кроз теорију и праксу су наше компаративне предности, које гарантују успех на академском и стручном пољу.


Vizija

ВИЗИЈА ФАКУЛТЕТА

Визија Факултета је савремена образовна институција у области примењеног менаџмента, економије, финансија и информационих технологија, која тежи да одржи позицију снажног, поузданог и компетентног партнера многим водећим високошколским институцијама из земље и света. МЕФ визија подразумева школовање кадрова који су оспособљени да се равноправно надмећу у тржишној конкуренцији.


Повезане странице