Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

MEF - Fakultet za 21. vek

2017

УПИС

Мастер студијеУпис на мастер академске студије

УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (МАС)

Јеврејска 24,
11000 Београд, Србија
Радно време: радним данима 9-17 h
Официјални контакт за упис
+381 69 770 635
+381 11 264 3390
Официјални упис - upis@mef.edu.rs
Информације - studentska.sluzba@mef.edu.rs

Остварите највећи попуст и повлашћене цене школарина контактирајући официјалну службу за упис.



Планско-процесни менаџмент - 1. година

 • Број ЕСПБ након завршене 1 године: 240
 • Трајање: 1 година
 • Звање: Дипломирани Менаџер

Планско-процесни менаџмент - 2. година

 • Број ЕСПБ након завршене 2 године: 300
 • Трајање: 1 година
 • Звање: Мастер Менаџер

Примењена економија и финансије - 1. година

 • Број ЕСПБ након завршене 1 године: 240
 • Трајање: 1 година
 • Звање: Дипломирани Економиста

Примењена економија и финансије - 2. година

 • Број ЕСПБ након завршене 2 године: 300
 • Трајање: 1 година
 • Звање: Мастер Економиста

Иформационе технологије - 1. година

 • Број ЕСПБ након завршене 1 године: 300
 • Трајање: 1 година
 • Звање: Мастер инжењер
  информационих технологија

УСЛОВИ

 • Претходно завршене основне академске студије са остварених најмање 180 ЕСПБ.
 • Положен пријемни испит:

ПРИЈАВА:

Пријављивање и предаја докумената вршиће се у Студентској служби МЕФ-а – Адреса: Јеврејска 24, Београд. Кандидати уз пријаву подносе и следећа документа:

 • Koпија личне карте
 • Две фотографије 3,5 x 4,5
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Уверење о држављанству
 • Уверење или диплома о стечених 180 ЕСПБ на основним академским студијама

ЕЛЕКТРОНСКИ ФОРМУЛАР

НАПОМЕНА
Попуњавањем формулара шаљете захтев за упис на факултет.
У најкраћем року ће Вам се јавити координатор за упис из МЕФ студентске службе.

ЛИЧНИ ПОДАЦИ:


КОНТАКТ:
ОБРАЗОВАЊЕ:

МЕФ:
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ (СМЕР)

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА

 • Општи успех постигнут на студијама првог степена.

НАЧИН И РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЖАЛБЕ

 • Учесници конкурса на мастер академске студије могу поднети приговор декану МЕФ-а на редослед кандидата (ранг листу) у року од три дана од дана објављивања ранг листе на огласној табли МЕФ-а. По приговору кандидата декан доноси решење у року од три дана од дана пријема приговора.
 • Кандидат може изјавити жалбу Савету факултета у року од три дана од дана пријема решења декана, а Савет решава по жалби у року од три дана. Одлука Савета је коначна.
 • Уколико неки од кандидата не обави упис након формирања ранг листе у прописаном року, његово место заузима следећи кандидат и тако редом до краја листе. Канидати који остваре право на упис морају да се придржавају објављеног распореда уписа, јер они кандидати који се налазе иза њих на коначној листи потенцијално имају могућност уписа.
 • Уместо кандидата који су стекли право уписа, а не упишу се на време, факултет ће непосредно након истека времена предвиђеног за упис реажурирати коначну ранг листу и извршити упис оних канидата који су испод црте, све до попуне свих слободних места.


Повезане странице