Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)MEF - Fakultet za 21. vek

2018

УПИС

ОбавештењаЧланци

Томислав Брзаковић МЕФ

Креирање оптималне финансијске структуре

Посмајтрамо пасиву биланса стања, која показује капиталну структуру, као велику питу, подељена на различите парчиће. Једно парче може бити акционарски капитал, по основу емитованих и/или приоритетних акција, друго дугорочне обавезе по кредитима или емитованим обвезницама. У неким случајевима величина пите неће зависити од начина поделе, у другим случајевима ће зависити. Вредност привредног друштва зависи од величине пите. Важно је имати на уму да је боље да пита буде већа него мања.

Проф. др Томислав БрзаковићПовезане странице