Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)MEF - Fakultet za 21. vek

2018

УПИС

ОбавештењаЧланци

Томислав Брзаковић МЕФ

Смернице за финансијско планирање

Могуће је користити модел планирања привредног друштва без познавања механизма функционисања, као што је могуће возити аутомобил без познавања принципа рада мотора. Али најбољи финансијски менаџери, баш као и најбољи возачи, разумеју како механизам функционише и како да њиме најбоље управљају. У сваком случају, неке од смерница за успешно финансијско планирање су:

1. Никада не игнорисати основни принцип да се основна средства финансирају из дугорочних извора.

2. Максимално искористити спонтане изворе финансија да би се постигла највиша продуктивност.

3. Одржавати адекватан обим обртног капитала. 

4. Водити рачуна о цени и ризику коришћења дуговних и власничких извора.

5. Уважавајући потребу за финансирање проширења обима пословања, формулисати политику задржавања добити.

6. Вршити детаљну анализу и контролу трошкова.

7. Сезонске захтеве за средствима покривати из краткорочних позајмица од банака.

Проф. др Томислав БрзаковићПовезане странице