Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)MEF - Fakultet za 21. vek
Основне студијеУпис на основне академске студије

УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (ОАС)

Образовање је кључна основа за сигурну будућност.

Јеврејска 24,
11000 Београд, Србија
Радно време: радним данима 9-17 h
Официјални контакт за упис
+381 69 770 635
Официјални упис - upis@mef.edu.rs
Информације - studentska.sluzba@mef.edu.rs

Остварите највећи попуст и повлашћене цене школарина контактирајући официјалну службу за упис.


 • АКРЕДИТОВАН
 • РЕДОВНА ПРОЦЕНА ЗНАЊА
 • МАЊЕ ГРУПЕ СТУДЕНАТА
 • ИНТЕРАКТИВНА НАСТАВА
 • СТРУЧАН ПРОФЕСОРСКИ КАДАР
 • СИГУРАН ПОСАО
 • СНИМЉЕНА ПРЕДАВАЊА
 • ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
 • СТУДЕНТ НА ПРВОМ МЕСТУ


ЕЛЕКТРОНСКИ ФОРМУЛАР

ОБЕЗБЕДИТЕ СВОЈЕ МЕСТО. САЗНАЈТЕ ВИШЕ О ПОГОДНОСТИМА.

Попуните електронски формулар и у најкраћем року ће Вам се јавити координатор за упис из МЕФ студентске службе.


Оперативни-примењени менаџмент


Примењена економија и финансије


Примењене информационе технологије

 • Број ЕСПБ: 240
 • Трајање: 4 године
 • Звање: Дипломирани Инжењер
  Информационих Технологија
 • ТРАДИЦИОНАЛНЕ СТУДИЈЕ


УСЛОВИ

 • Завршена гимназија или средња школа у четворогодишњем трајању
 • Положен пријемни испит:
  1. Тест опште информисаности (60 бодова) – за све студијске програме
  2. Тест опште информисаности (40 бодова) и Математика (20 бодова) – ОАС Примењене информационе технологије

ПРИЈАВА

Пријављивање и предаја докумената вршиће се у Студентској служби МЕФ-а – Адреса: Јеврејска 24/I, Београд Кандидати уз пријаву подносе и следећа документа:

 • Koпија личне карте
 • Две фотографије 3,5 x 4,5
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Уверење о држављанству
 • Оверена сведочанства завршене четворогодишње средње школе
 • Оверена диплома положеног матурског испита

Полагање пријемног испита је бесплатно.МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА

 • Општи успех у средњем образовању вреднује се тако што се збир просечних оцена сва четири разреда помножи са два – најмање 16 бодова, максимално 20 бодова.
 • Пријемни испит на факултету – најмање 31 бод, максимално 60 бодова.


Повезане странице