Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)MEF - Fakultet za 21. vek

2018

УПИС

Основне студијеУпис на основне академске студије

УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (ОАС)

Образовање је кључна основа за сигурну будућност.

Јеврејска 24,
11000 Београд, Србија
Радно време: радним данима 9-17 h
Официјални контакт за упис
+381 69 770 635
Официјални упис - upis@mef.edu.rs
Информације - studentska.sluzba@mef.edu.rs

Остварите највећи попуст и повлашћене цене школарина контактирајући официјалну службу за упис.


 • АКРЕДИТОВАН
 • РЕДОВНА ПРОЦЕНА ЗНАЊА
 • МАЊЕ ГРУПЕ СТУДЕНАТА
 • ИНТЕРАКТИВНА НАСТАВА
 • СТРУЧАН ПРОФЕСОРСКИ КАДАР
 • СИГУРАН ПОСАО
 • СНИМЉЕНА ПРЕДАВАЊА
 • ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
 • СТУДЕНТ НА ПРВОМ МЕСТУ


ЕЛЕКТРОНСКИ ФОРМУЛАР

ОБЕЗБЕДИТЕ СВОЈЕ МЕСТО. САЗНАЈТЕ ВИШЕ О ПОГОДНОСТИМА.

Попуните електронски формулар и у најкраћем року ће Вам се јавити координатор за упис из МЕФ студентске службе.


Оперативни-примењени менаџмент


Примењена економија и финансије


Примењене информационе технологије

 • Број ЕСПБ: 240
 • Трајање: 4 године
 • Звање: Дипломирани Инжењер
  Информационих Технологија
 • ТРАДИЦИОНАЛНЕ СТУДИЈЕ


УСЛОВИ

 • Завршена гимназија или средња школа у четворогодишњем трајању
 • Положен пријемни испит:
  1. Тест опште информисаности (60 бодова) – за све студијске програме
  2. Тест опште информисаности (40 бодова) и Математика (20 бодова) – ОАС Примењене информационе технологије

ПРИЈАВА

Пријављивање и предаја докумената вршиће се у Студентској служби МЕФ-а – Адреса: Јеврејска 24/I, Београд Кандидати уз пријаву подносе и следећа документа:

 • Koпија личне карте
 • Две фотографије 3,5 x 4,5
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Уверење о држављанству
 • Оверена сведочанства завршене четворогодишње средње школе
 • Оверена диплома положеног матурског испита

Полагање пријемног испита је бесплатно.МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА

 • Општи успех у средњем образовању вреднује се тако што се збир просечних оцена сва четири разреда помножи са два – најмање 16 бодова, максимално 20 бодова.
 • Пријемни испит на факултету – најмање 31 бод, максимално 60 бодова.


Повезане странице