Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)MEF - Fakultet za 21. vek

ПрофесориБиографије професора

Доценти

Доц. др Млађан Максимовић

Доцент

mladjan.maksimovic@mef.edu.rs

Доц. др Ивона Брајевић

Доцент

ivona.brajevic@gmail.com

Доц. др Зоран Симоновић

Доцент

zoki@medianis.net

Доц. др Дарјан Карабашевић

Доцент

darjan.karabasevic@mef.edu.rs

Доц. др Павле Раданов

Продекан за сарадњу са привредом

pavleradanov@gmail.com

Доц. др Комлен Лаловић

Доцент

komlen@mef.edu.rs

Доц. др Сузана Дољаница

Доцент

suzana.doljanica@gmail.com

Доц. др Адриана Радосавац

Доцент

adrianaradosavac@gmail.com

Доц. др Гордана Томић

Доцент

gotom79@gmail.com

Доц. др Татјана Јановац

Доцент

tanjastanojlovic@yahoo.com

Доц. др Иван Тот, дипл. инж.

Доцент

totivan@gmail.com

Доц. др Слободан Станојевић

Доцент

sloba_leo@yahoo.com

Доц. др Хуго ван Вегхел

Доцент

h.vanveghel@taraic.eu

Др Јасмина Лозановић Шајић

Доцент

jasmina.lozanovic@gmail.com

Доц. др Маја Ковачевић

Доцент

majaskovacevic5@gmail.com

Доц. др Никола Ћурчић

Доцент