Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)MEF - Fakultet za 21. vek

ПрофесориБиографије професора

Душан Рајчевић

Душан Рајчевић

Наставник вештина

MEF LOGO

Лични подаци

 • ГОДИНА И МЕСТО РОЂЕЊА: 1988, Београд
 • МЕСТО СТАНОВАЊА: Београд

Контакт

 • Е-ПОШТА: dusan@mef.edu.rs

Образовање и академска каријера

 • ИЗБОР У ЗВАЊЕ: Наставник вештина у области Информатика, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Универзитет Привредна академија у Новом Саду (2016)
 • ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд – Примењене информационе технологије; просечна оцена 10; звање: Дипломирани инжењер информационих технологија (2016)
 • ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ: Висока школа електротехнике и рачунарства, струковних студија, Београд; Нове рачунарске технологије, просечна оцена 10; звање: Струковни инжењер електротехнике и рачунарства (2015)
 • СРЕДЊА ШКОЛА: ЕТШ „Никола Тесла”, Београд – звање: Електротехничар телекомуникација (2007)
 • ОСНОВНА ШКОЛА: „Краљ Петар I”, Београд (2003)

Објављени радови

 • Ивановић С., Рајчевић Д., Стојадиновић Т. (2017) Примена отворених онлајн курсева у е-учењу
 • Рајчевић Д., Ивановић С., Стојадиновић Т. (2017) Примена NFC технологије у електронском пословању
 • Рајчевић Д., Јоцић Г., Ивановић С. (2017) Компаративна анализа претпроцесора за Cascading Stylesheets (CSS), конференција „YU INFO 2017”, Копаоник
 • Рајчевић Д., Јоцић Г., Ивановић С. (2017) XHTML - прошлост или будућност, конференција „YU INFO 2017”, Копаоник
 • Рајчевић Д., Ивановић С. (2016) Аутентификација без лозинке, Међународна научно-стручна конференција „Иновацијама у будућност”, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд
 • Рајчевић Д., Ивановић С. (2016) HTML уређивачи обогаћеног текста, Међународна научно-стручна конференција „Иновацијама у будућност”, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд
 • Рајчевић Д., Ивановић С. (2016) Унапређење лакоће коришћења помоћу Фитсовог закона, Meђународна научно-стручна конференција „Како до квалитетнијег живота”, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд
 • Рајчевић Д., Ивановић С. (2016) Када вршити редизајн, Међународна научно-стручна конференија „Како до квалитетнијег живота”, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд

Професионално искуство

 • 2017- излагач на курсевима напредног Ексела
 • 2016- наставник вештина на студијском програму Примењене информационе технологије на Факултету за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд
 • 2015- члан Развојног центра Факултета за примењени менаџмент, економију и финансије
 • 2015-2016 демонстратор на предметима Увод у објектно програмирање и Објектно-оријентисано пројектовање на „Високој школи електротехнике и рачунарства“ струковних студија, Београд (2015)
 • 2009-2011 администратор туристичке агенције ЕТНОС

Пројекти и чланство у организацијама

 • Пројектовање и израда Система за праћење и реализацију процеса наставе Факултета за примењени менаџмент, економију и финансије (2017-)
 • Израда апликације за вођење евиденције долазака запослених (2016-2017)
 • Одржавање студентског сервиса (2016-)
 • Рад на информационом систему Факултета за примењени менаџмент, економију и финансије (2016-)
 • Проширивање, унапређивање и редизајн MOODLE платформе Факултета за примењени менаџмент, економију и финансије (2016-)
 • Израда и одржавање веб-сајта Факултета за примењени менаџмент, економију и финансије (2015-)
 • Израда портала Connect Creative People под окриљем Темпус програма Европске Уније (2015-2016)
 • Проширивање Gather gaming портала (2015)

Интересовања

 • Програмирање, веб технологије, криптографија, пројектовање софтвера, математика, наука, трикови

Занимљивости

 • Учествовао у каблирању МЕФ ФАКУЛТЕТА
 • Одлично познаје: Pascal, C, C++, C#, WCF, XamarinVB.NET, Java, PHPJava ServletsJSP, Laravel, HTML5, CSS3, SASS, JavaScript, jQuery, JSON, XML, DTD, XSLTXQUERY, XPATH, MySQL
 • Поседује сертификат завршене обуке стреличарства
 • Завршио четири разреда ниже Музичке школе „Др Војислав Вучковић”, одсек за клавир
 • Пропонент строге вегетаријанске (веганске) исхране