Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)MEF - Fakultet za 21. vek

ПрофесориБиографије професора

Комлен Лаловић

Доц. др Комлен Лаловић

Доцент

MEF LOGO

Лични подаци

 • ДАТУМ И МЕСТО РОЂЕЊА: 21.12.1983, Мали Лошињ, општина Црес-Лошињ, Хрватска, СФРЈ

Контакт

 • Е-ПОШТА: komlen@mef.edu.rs

Образовање и академска каријера

 • Основну школу завршио је у школи на Новом Београду „Жикица Јовановић-Шпанац“ са одличним успехом.
 • Након основне школе завршио је Војну гимназију у Београду са одличним успехом.
 • Дипломирао је на Војно-техничкој академији у Београду (петогодишњи програм ЕТФ), смер Информатика, са просечном оценом студирања 8.11 и одбранио дипломски рад на тему „Информациони систем Аерофото снимања за потребе ВС“ са оценом 10.
 • Докторску дисертацију одбранио је 2016. године на Универзитету Сингидунум под називом: „Нови систем идентификације новорођених беба и гаранције родитељства заснован на биометрији“, научног поља Природно-Математичко и стекао научни степен доктора нака – рачунарске науке.
 • Од 1. септембра изабран је у звање Професора струковних студија на Високој школи за информационе технологије у Београду (ИТС), за ужу наставну област Информационе технологије.
 • Од 22. септембра 2016. године изабран је у наставничко звање Доцента на Универзитету привредна академија у Новом Саду, Факултет за примењени менаџмент економију и финансије, за ужу научну област Информатика.

Објављени радови

 1. Комлен Лаловић, Немања Мачек, Милан Милосављевић, Младен Веиновић, Игор Франц, Јелена Лаловић, Иван Тот  Biometric Verification of Maternity and Identity Switch Prevention in Maternity Wards  Acta Polytechnica Hungarica  with Impact Factor 0.745, Volume 13, Issue Number 13, 2016, DOI: 10.12700/APH.13.5.2016.5.4 (M22
 2. Немања Мачек, Борислав Ђорђевић, Јелена Гавриловић, Комлен Лаловић  An Approach to Robust Biometric Key Generation System Design  Acta Polytechnica Hungarica  with Impact Factor 0.65, Volume 12, Issue Number 8, 2015, DOI: 10.12700/APH.12.8.2015.8.3 (M23)
 3. Комлен Лаловић  Уређај за биометријску идентификацију родитељства у породилиштима  Иновацијама у будућност међународна конференција, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије у Београду, 8. децембар 2016  предавање по позиву у пленарном делу (M31)
 4. Комлен Лаловић  Panel session and discussion about IT education in Serbia – Vision and goals  e-Government ICT International conference, Србија-Београд 9-10. маја 2017 (М33)
 5. Комлен Лаловић, Иван Тот, Светлана Анђелић BISEC 2017  How to Guarantee Baby Identity Based on Fingerprint Biometry  International conference in Security ICT, 18. октобар  Београд (М33)
 6. Иван Тот, Душан Богићевић, Комлен Лаловић, Миодраг Брзаковић BISEC 2017  Security Mechanisms in IoT  International conference in Security ICT, 18. октобар  Београд (М33)
 7. Комлен Лаловић, Јасмина Николић, Иван Тот, Жана Лаловић  Software Algorithm of Device for Biometric Identification of Parenthood  BISEC 2017  International conference in Security ICT, 18. октобар  Београд (М33)
 8. Комлен Лаловић, Александар Лугоња, Јелена Лаловић, Ивана Кекић, Филип Караичић, Вук Поповић – Data Verification software Algorithm of Minutia Fingerprint Newborn Babies – YU Info 2017, 12. март, Копаоник-Гранд хотел (М61)
 9. Комлен Лаловић, Милан Милосављевић, Иван Тот, Немања Мачек – Device for Biometric Identification of Maternity  SERBIAN JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING, Vol. 12, No. 3, Октобар 2015, ISSN 1451 – 4869 DOI: 10.2298/SJEE1503293L (М24, М51)
 10. Електронска идентификациона документа у Министарству одбране и Војсци Србије  SYMOPIS  Међународна конференција операционих истраживања, Златибор 2012 (M63)
 11. Сертификационо тело Министарства одбране и Војске Србије  Међународна ICT конференција YU Info, Копаоник  март 2010, аутор рада (М61)
 12. Public Key Infrastructure  сертификати и процес сертификације  Међународна ICT конференција YU Info, Копаоник  март 2010, аутор рада (М61)
 13. Увод у претрагу података пословних процеса  Међународна ICT конференција YU Info, Копаоник  март 2009, аутор рада (М61)
 14. Информациони Систем (ИС) аерофотоснимања за потребе Војске Србије  Међународна ICT конференција YU Info, Копаоник  март 2008, аутор рада (М61)
 15. Информациони систем службе дежурства на Војној академији  Међународна ICT конференција YU Info, Копаоник  март 2008, коаутор (М61)
 16. Интеграциони сервис  Трансформације тока података  Међународна ICT конференција YU Info, Копаоник  март 2008, аутор рада (М61)
 17. Информациони систем за евиденцију познавања страних језика у Војсци Србије  Међународна ICT конференција YU Info, Копаоник  март 2008, коаутор (М61)

Професионално искуство

 • 2008 - 2014. Министарство одбране – Војска Србије, Београд
  • 2008-2010 Програмер и администратор у одсеку за ИТ
  • 2010-2011 Администратор Сертификационог тела МО и ВС
  • 2012-2014 Криптолог у Центру за примењену математику и електронику МО и ВС
 • 2014 - 2018. Приватни Сектор у Београду, радна места:
  • 2014-03/2015 Vlatacom доо – Развојни центар, Senior software engineer
  • 04/2015 – 07/2016 Printec Group of Companies – Senior software engineer
  • 09/2016 – 09/2017 Quantox technology доо – Project Manager
  • 05/2015 – тренутно Golden Mind доо – Директор.
  • 08/2016 – тренутно Професор на Високој школи струковних студија за ИТ
  • 09/2016 – тренутно Доцент на Факултету за примењени менаџмент економију и финансије МЕФ, Универзитета П.А. у Новом Саду, ужа научна област: Информатика.

Актуелно радно место

 • У компанији Golden Mind на радном месту Генералног директора.
 • Радни однос доцента и професора струковних студија у високошколским установама.

Портфолио: www.GoldenMind.rs /  www.PIM.rs / www.LepsiBeograd.rs

Патенти

 • Патент м. под називом „Уређај за биометријску идентификацију родитељства-материнства“ Завода за интелектуалну својину РС, Решење број 1412U од 3. септембра 2014. године
 • WIPO Geneve Switzerland
  Међународна Пријава Патента PCT / RS2015 / 000021

Награде

 • Награда Града Београда из области Науке – природне науке – проналазаштво за Патентирани уређај за Биометријску идентификацију родитељства-материнства

Уџбеници / књиге

 • Аутор скрипте: Концепти ООП за будуће програмере – Факултет МЕФ, новембар 2017, одобрена као наставно средство за студијски програм Примењене информационе технологије

Курсеви и сертификати

 • MCITP (MCSA 2008), сертификат о успешно завршеном и положеном курсу код MS Gold Certified партнера, као и MS Services administrator
 • MySQL, сертификат о успешно завршеном и положеном курсу код MS Gold Certified партнера
 • Положен комплетан тестер ECDL курс са оценом 10 и поседује наведени сертификат издат од овлашћеног засатупника у земљи

Пројекти и чланство у организацијама

 • Члан је програмског и рецензентског одбора конференције научно-стручне конференције YU Info у области ICT категорија: M30 и M60
 • Регистровани патентни иноватор – физичких лица Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
 • Члан Управног одбора Информационог друштва Србије

Интересовања

 • Рекреативно се бави спортом – фудбалом.
 • Воли да путује, ствара нове контакте и животне мисије је да креира бољу будућност.

Занимљивости

 • Одлично говори енглески и руски језик (преко петнаест година учења), а користим француски (завршен курс у француском културном центру) и грчки језик (завршен једногодишњи курс на Војној академији).
 • Члан је Културно-уметничког академског друштва за очување традиције  ВТШ Нови Београд и бивши играч 1. ансамбла народних игара преко 15 година.
 • Председник је удружења грађана „За културнији, образованији и лепши Београд“, чији су циљеви култура и образовање на свим нивоима, као и императиве побољшања тренутног стања. www.LepsiBeograd.rs

If the facts don’t fit the theory, change the theory!” – Albert Einstein