Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)MEF - Fakultet za 21. vek

ПрофесориБиографије професора

Ванредни професори

Проф. др Миодраг Брзаковић

Председник Савета

miodrag.brzakovic@mef.edu.rs

Проф. др Срђан Новаковић

Продекан за наставу

srdjan.novakovic@mef.edu.rs

Проф. др Ђурђица Вукајловић

Продекан за НИР

vukajlovicdj@gmail.com

Проф. др Бранко Михаиловић

Ванредни професор

brankomih@neobee.net

Проф. др Предраг Јовићевић

Ванредни професор

prejov@yahoo.com

Проф. др Љиљана Станојевић

Ванредни професор

ljiljana.stanojevic@mef.edu.rs

Проф. др Татјана Драгичевић Радичевић

Ванредни професор

tatjana.dragicevic@mef.edu.rs

Проф. др Ивана Симеуновић

Ванредни професор

ivana.simeunovic@mef.edu.rs

Проф. др Саша Виријевић Јовановић

Ванредни професор

sasavirijevic12@gmail.com