Новости 1 Студентски профил Moodle
Борис Личина

Доц. др Борис Личина

Доцент

MEF LOGO

Лични подаци

 • ГОДИНА РОЂЕЊА И МЕСТО: 19.09.1967, Бихаћ
 • МЕСТО СТАНОВАЊА: Нови Сад
 • ПОРОДИЧНИ СТАТУС: Ожењен, отац троје деце

Контакт

 • Е-ПОШТА: boris.licina@mef.edu.rs
 • ТЕЛЕФОН: +381 64 8444 010

Образовање и академска каријера

 • ИЗБОР У ЗВАЊЕ: Доцент, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Универзитет Привредна академија у Новом Саду (2021)
 • ДОКТОРАТ: Факултет техничких наука, Нови Сад (2020)
 • МАГИСТРАТУРА: Факултет техничких наука, Нови Сад (2013)
 • ФАКУЛТЕТ: Факултет техничких наука, Нови Сад (1995)
 • СРЕДЊА ШКОЛА: Математичка гимназија, Босанска Крупа (1986)
 • ОСНОВНА ШКОЛА: Босанска Крупа

Објављени радови

 • M21 - Vujičić, V., Ličina, B., Pejić, D., Sovilj, P. and Aleksandar, R.: Stochastic Measurement of Wind Power Using a Two-Bit A/D Converter, Elsevier Measurement, 2020, Vol.152, ISSN 0263-2241, https://doi.org/10.1016/j.measurement.2019.107184
 • M23 - Pejić D., Gazivoda N., Ličina B., Urekar M., Sovilj P., Vujičić B.: A Proposal of a Novel Method for Generating Discrete Analog Uniform Noise, Advances in Electrical and Computer Engineering, 2018, Vol. 18, No 3, pp. 61-66, ISSN 1582–7445
 • M24 - Beljić Ž., Ličina B., Sovilj P., Pejić D., Vujičić V.: Measurement of Definite Integral of Sinusoidal Signal Absolute Value Third Power Using Digital Stochastic Method, Serbian Journal of Electrical Engineering, 2017, Vol 14, No 1, pp. 85-98, ISSN 1451-4869, UDK: 620.91.621.317
 • M33 - Boris Ličina, Platon Sovilj, Dragan Pejić, Bojan Vujičić, Marjan Urekar and Vladimir Vujičić: Theory of Digital Stochastic Measurement of Definite Integral Product of Two or More Signals Using Two-Bit AD Converters, 2. International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN, Srebrno jezero, 8-11. Jun, 2015, (Metrology - pp. MLI1.1.1-5), ISBN 978-86-80509-71-6
 • M33 - B. Ličina, D. Pejić, P. Sovilj, V. Vujičić: Application of Digital Stochastic Measurement of Definite Integral Product of Two or More Signals Using Two-Bit A/D Converter, 10. INDEL, Banja Luka, Elektrotehnički fakultet, 6-8. Novembar, 2014, pp. 160-165, ISBN 978-99955-46-22-9
 • M33 - Beljić Ž., Ličina B., Sovilj P., Pejić D., Vujičić V.: Measurement of Definite Integral of Sinusoidal Signal Absolute Value Third Degree by Using Digital Stochastic Method, 3. International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN, Zlatibor ETRAN, 13-16. Jun, 2016, pp. 1-4, ISBN 978-86-7466-618-0
 • M33 - Boris Ličina, Platon Sovilj: Application of Digital Stochastic Measurement over an Interval in Time and Frequency Domain, 4. International Conference on Information Science and Technology (ICIST), Kopaonik: Society for Information Systems and Computer Networks, 9-13. Mart, 2014, pp.297-302, ISBN 978-86-85525-14-8
 • M85 - Ličina B., Sovilj P., Vujičić B., Gazivoda N., Radonjić A., Vujičić V., Pejić D., Urekar M., Mitrović Z., Novaković Đ.: Metoda merenja energije vetra korišćenjem stohastičke digitalne merne metode, 2017
 • M85 - Ličina B., Sovilj P., Vujičić B., Gazivoda N., Radonjić A., Vujičić V., Pejić D., Urekar M., Mitrović Z., Novaković Đ.: Simulacioni model metode merenja energije vetra korišćenjem stohastičke digitalne merne metode, 2017
 • M53 - Boris Ličina, Platon Sovilj, Vladimir Vujičić: Merenje određenog integrala proizvoda dva ili više signala dvobitnim A/D konvertorom, Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", decembar 2012, Knjiga 22, pp.117-136; ISSN 0350-8528, UDK: 621.317.3:681.335.2

Професионално искуство

 • 2021. јан - данас, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Универзитет Привредна академија у Новом Саду
 • 1996. дец - 2020. јун, управљање процесима производње и одржавања у “Апатинска пивара Апатин”
 • 1995. сеп - 1996. дец, као проесор рачунарства у средњој електротехничкој школи “Михајло Пупин”, Нови Сад
 • 1994. сеп - 1995. јун, као професор информатике у средњој “Карловачка гимназија”, Сремски Карловци
 • 1993. дец - 1994. јун, као проесор програмирања у средњој електротехничкој школи “Михајло Пупин”, Нови Сад

Интересовања

 • Аутоматско управљање
 • Siemens PLC (Step5/Step7/TIA Portal), WinCC flexible, WinnCC SCADA
 • Мерно-регулациона опрема