Новости Студентски профил Moodle
Дина Лазаревић МА

Дина Лазаревић МА

Маркетинг менаџер – Сарадник у настави

MEF LOGO

Лични подаци

 • ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: Дина Лазаревић
 • ДАТУМ И МЕСТО РОЂЕЊА: 20.05.1991, Београд

Контакт

 • Е-ПОШТА: dina.lazarevic@mef.edu.rs
 • БРОЈ ТЕЛЕФОНА: +381 69 770 635

Образовање и академска каријера

 • ИЗБОР У ЗВАЊЕ: Сарадник у настави(2016), Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Универзитет Привредна академија у Новом Саду
 • МАСТЕР СТУДИЈЕ: Факултет за примењени менаџмент, економију и финасије (2015-2016) мастер студије, Универзитет Привредна академија у Новом Саду, смер планско-процесни менаџмент
 • ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ: Факултет организационих наука (2010-2014), Универзитет у Београду, основне студије, смер менаџмент и организација
 • СРЕДЊА ШКОЛА: Гимназија Лазаревац, природно-математички смер
 • ОСНОВНА ШКОЛА: „Дуле Караклајић“, Лазаревац

Објављени радови

 • Ćurić, N., Lazarević, D., Brzaković, P. (2018). Education management in a sustainable development function. Quaestus, Multidisciplinary Research Journal 13(7)., 183-192. ISSN: 2285-424X ISSN-L: 2285-424X; ISSN online 2343-8134, (M53)

Професионално искуство

 • Новембар 2016-

  Сарадник у настави, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Универзитет Привредна академија у Новом Саду - ангажована на предметима Управљање пројектима и Методологија управљања пројектима

 • Април 2015-Јануар 2016

  Координатор пројекта Дивац омладински фонд у Лазаревцу- усмеравање рада осталих чланова, промоција пројекта у медијима, препознавање потреба младих, доношење одлука и избор пројектата за реализацију

 • Фебруар 2015-Март 2015

  Волонтер у фондацији “Ана и Владе Дивац“, Београд

 • Април 2014-Април 2015

  Члан управног одбора Дивац омладинских фондова у Лазаревцу, волонтер-      промоција фона, препознавање потреба младих у локалним заједницама,   доношење одлука и избор пројеката за реализацију, мониторинг

 • Август 2013

  Пракса у Градској општини Лазаревац, Канцеларија за младе, Пројектни центар- упознавање са радом

Пројекти и чланство у организацијама

 • Учешће на међународној научно-стручној конференцији „Како до квалитетнијег живота“ , Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд 2015- тема рада: „Утицај модерних болести на квалитет живота“
 • Учешће на конференцији „Славимо разноликост“, Фондација „Ана и Владе Дивац“, Београд 2015
 • Учешће на конференцији „Дивац омладински фондови“, Фондација „Ана и Владе Дивац“, Београд 2015
 • Учесник обуке „Технике продаје“- јун 2016, компанија Skills,
 • Учесник обуке „Вештине презентовања“ – октобар 2016, компанија Skills, Београд
 • Учесник обуке „Обука тренера“- децембар 2016, компанија Skills, Београд
 • Учешће на међународној научној конференцији о економији и менаџменту „Изазови глобализације“ ЕМАН 2017, Љубљана 2017- тема рада: „Значај употребе папирне амбалаже у услужној делатности“

Интересовања

 • Плес
 • Музика
 • Фотографија

Занимљивости

 • Бавила се одбојком и плесом
 • Одбојкашки судија
 • Рекретивно бављење спортом