Новости 1 Студентски профил Moodle
Ивана Симеуновић

Проф. др Ивана Симеуновић

Редовни професор

MEF LOGO

Лични подаци

 • ГОДИНА РОЂЕЊА И МЕСТО: 16.11. 1978, Чачак
 • МЕСТО СТАНОВАЊА: Београд

Контакт

 • Е-ПОШТА: ivana.simeunovic@mef.edu.rs

Образовање и академска каријера

 • ИЗБОР У ЗВАЊЕ: Београдска банкарска академија, Факултет за банкарство, осигурање и финансије, Универзитет Унион, ванредни професор за ужу научну област Економија и финансије (2015)
 • ДОКТОРАТ: Београдска банкарска академија, Факултет за банкарство, осигурање и финансије, Београд (2010)
 • МАГИСТРАТУРА: Економски факултет, Београд (2007)
 • ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ: Математички факултет, Београд (2002)
 • СРЕДЊА ШКОЛА: Гимназија Чачак 
 • ОСНОВНА ШКОЛА: Чачак

Објављени радови

 • Симеуновић И, Домазет И, Зубовић Ј. (2016), Modelling a BMS-Based Automobile Liability Rating System: The Serbian Case, Економика предузећа, Год.44, бр. 5/6, стр. 361-370.
 • Параушић В, Симеуновић И. (2016), Market Analysis of Serbia’s Raspberry Sector and Cluster Development Initiatives, Economics of Agriculture, 63 (4), 1417-1432, UDC 338.43:63, ISSN: 0352-3462, UDC:
  631.711:339.94.
 • Вуковић Д, Симеуновић И, Залесов С, Yamashkin A, Shpak N. (2015), Influence of summer temperatures on basic economic and tourism indicators of the Middle Mediterranean, Thermal Science, Special Edition, 2015, DOI:10.2298/TSCI150328086V
 • Параушић В, Симеуновић И, Вуковић Д. (2015), Serbian agriculture competitiveness, Geography enviroment sustainability, No. 01 (v.08), Faculty of Geography of Lomonosov Moscow State University and the Institute of Geography of RAS, str. 16-27, ISSN 2071-9388
 • Домазет И, Симеуновић И (2015), Company's Fiduciary Responsibility for the Automobile Liability Insurance, Ekonomika preduzeća, br. 3/4, str. 196-204, COBISS.SR-ID 215467020 
 • Радуловић Д, Вуковић Д, Воронов М, Симеуновић И. (2015), Statistical territorial units with purpose of measuring level of development of regions in Serbia, ЭКО-ПОТЕНЦИАЛ, № 2 (10) 2015, pp. 87-100. ISSN 2310-2888, http://management-usfeu.ru/NaukaPage1/NaukaGurnal 
 • Домазет И, Ханић Х, Симеуновић И. (2013), Истраживање тржишта-фактор успешности стратегијског маркетинга финансијских организација, Маркетинг 44(4), стр. 310-320, [COBISS.SR-ID 1024552848]
 • Балабан М, Симеуновић И. (2013), Contribution of insurance in development of bioegionalizm, Ekonomika poljoprivrede, str. 1077-1093, [COBISS.SR-ID 512248162] 
 • Симеуновић И, Домазет И, Балабан М. (2012), Бонус-малус систем као саставни део терифе аутоодговорности, Анали Економског факултета у Суботици, бр. 28(2012), str. 313-325, COBISS.SR-ID 195454476, ISSN 0350-2120.
 • Стеавановић С, Симеуновић И. (2011), Importance of management incentives for the improvement of company's activities’’, Ploiesti: Karta Graphic Publishing House: Institute of Agricultural Economics, str. 115-136, [COBISS.SR-ID 1024469904] 
 • Савић М, Симеуновић И. (2010), Cluster Analysis of Banking Sector in Serbia”, Influence of Global Economic Crisis on CEE Region: Possible Way Out, Kosice: Technical University of Kosice, Faculty of Economics, str. 197-205, [COBISS.SR-ID 512136546] 
 • Ивановић И, Грубишић З, Симеуновић И. (2010), Limiting Banks from taking too much risk”, Global Crisis in the Central-Eastern European Region: Influence on financial systems and small and medium enterprises, Czestochowa, pp. 118-127, [COBISS.SR-ID 1024398736] 
 • Симеуновић И, Здравковић А, Миновић Ј. (2009), Applying Markov chains in Bonus System”, Proceedings of the 10th International Symposium on Operational Research: SOR’09, Nova Gorica, Slovenija, pp. 325-332, [COBISS.SR-ID 512128098] 
 • Симеуновић И. (2008), Искуствено одређивање премије - Бонус Систе, Индустрија, Економски институт, Vol.36, br.1, Београд, str. 67-76, [COBISS.SR-ID 159850764]

Професионално искуство

 • Од 2003-2005 године запослена у интернационалној компанији Rimaco Co, Флорида, САД.
 • Од 2005. године запослена на Београдској банкарској академији, Факултету за банкарство, осигурање и финансије
 • Од 2017. године ангожована на извођењу наставе на Факултету за примењени менаџмент, економију и финансије

Пројекти и чланство у организацијама

 • Редовни члан Удружења актуара

Интересовања

 • Књижевност
 • Спорт