Новости Студентски профил Moodle
Јасмина Лозановић Шајић

Проф. др Јасмина Лозановић Шајић

Редовни професор

MEF LOGO

Лични подаци

 • ГОДИНА РОЂЕЊА И МЕСТО: 14.08.1982., Сплит 
 • МЕСТО СТАНОВАЊА: Београд
 • ПОРОДИЧНИ СТАТУС: Удата, мајка двоје деце

Контакт

 • Е-ПОШТА: jasmina.lozanovic.sajic@mef.edu.rs

Образовање и академска каријера

 • ИЗБОР У ЗВАЊЕ: Виши научни сарадник (2016)
 • ДОКТОРАТ: Машински факултет, Универзитета у Београду (2009)
 • ФАКУЛТЕТ: Машински факултет, Универзитета у Београду (2006)
 • СРЕДЊА ШКОЛА: Девета гимназија „Михаило Петровић Алас” у Београду.

Професионално искуство

 • 2017 - до данас, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)
 • 2006 – до данас, Иновациони центар Машинског факултета у Београду.
 • Aкредитовани програм Министарства просвете стручног усавршавања запослених у
  образовању за школску 2009/2010 год. „Примена нових информационих технологија у
  образовању – виртуелна инструменација и електронска наставна средства“, реализатор
  програма.
 • Aкредитовани програм Министарства просвете стручног усавршавања запослених у
  образовању за школску 2008/09 год. „Примена нових информационих технологија у
  образовању – виртуелна инструменација и електронска наставна средства“, реалитатор
  програма.
 • 2011-2014 – Војна академија, Министарсво одбране, хонорарно је била ангажована као доцент у
  настави и држала предавања и вежбе на смеру Војно-машинско инжењерство
 • Предавања по позиву у иностранству. 

Пројекти и чланство у организацијама

Руковођење научним пројектима
1. Jasmina Lozanovic Sajic, Руководилац пројекта технолошког развоја " Истраживање и развој хардвера и софтвера за комуникацију између ПЦ-а и ЕЦУ-у у возилима“,ТР 35013, пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја од 01.01.2011. – до данас.
2. Јасмина Лозановић Шајић, руководилац пројекта, Освајање технологије израде сервисних комплета турбокомпресора, Иновациони пројекат, Министарства просвете, науке и технолошког развоја 01.04.2010 to 31.03.2011.
3. Jasmina Lozanovic, Project Leader (Head), Eureka project E! 4573 GPMS, GPMS is a research and development program Aimed at solving the distributed management tasks for industrial companies in a global economy, focusing on: 1) a Web interface with multilayer security, 2) a flexible and dynamic project model, and 3) a user-friendly and dynamic user interface. 01.01.2010- 30.06.2011.

Интересовања

 • Aутоматско управљање
 • Стереометријски вид

Занимљивости

 • Нарада града Београда за стваралаштво младих у области науке - за израду докторске дисертације на Машинском факултету са темом „Аутоматизација стереометријског мерења приликом одређивања напонског стања око врха прслине и процена интегритета конструкције".
  The International Trimo Research Award for Doctoral Thesis, Ljubljana, Slovenija (2010), након избора у звање научни сарадник.
 • ПОХВАЛА, поводом дана Машинског факултета уз доделу пригодне награде, „Најмлађи студент докторских студија који је са успехом положио све ис¬пи¬те и пријавио докторску тезу у Републици Србији“, Универзитет у Београду, Машински факултет, Београд 27.10.2007