Новости Студентски профил Moodle
Немања Стојковић MA

Немања Стојковић MA

Event manager – Сарадник у настави

MEF LOGO

Лични подаци

 • ДАТУМ РОЂЕЊА: 06.07.1991.

Контакт

 • Е-ПОШТА: nemanja.stojkovic@mef.edu.rs
 • ТЕЛЕФОН: 063/700-93-92

Образовање и академска каријера

 • ИЗБОР У ЗВАЊЕ: Сарадник у настави (2018- ) Факултет за примењени менаџмент, економију и финасије, Универзитет Привредна академија у Новом Саду.
 • МАСТЕР СТУДИЈЕ: Факултет за примењени менаџмент, економију и финасије (2016- ), Универзитет Привредна академија у Новом Саду, студијски програм Планско-процесни менаџмент, модул Примењени менаџмент.
 • ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: Факултет за примењени менаџмент, економију и финасије (2016), Универзитет Привредна академија у Новом Саду, студијски програм Оперативно примењени менаџмент.
 • ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ: Београдска пословна школа, Висока школа струковних студија (2016), модул Маркетинг и трговина.
 • СРЕДЊА ШКОЛА: Трговачка школа Београд.
 • ОСНОВНА ШКОЛА: ОШ „Јелена Ћетковић“ Београд.

Објављени радови

 • Ondrik, Ž., Stojković N., Maksimović, M. (2018). Colours, music and packaging as psychological stimulants when making purchase decisions. Quaestus, Multidisciplinary Research Journal 13(7)., 115-124. ISSN: 2285-424X ISSN-L: 2285-424X; ISSN online 2343-8134. (M53)

Професионално искуство

 • 2018- Сарадник у настави, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Универзитет Привредна академија у Новом Саду.
 • 2017- Brand ambassador „Gorki List“.
 • 2017- Community marketing assistant „Gorki List“.
 • 2014-2016 Књиговођа, Књиговодствена агенција „Bomis Public“

Пројекти и чланство у организацијама

 • Учесник обуке „Успешно вођење презентација“ - октобар 2016, Skills Београд.
 • Учесник обуке „ECDL- Europian Computer Driving Licence“ – април 2016,  JISA- Union of ICT societies.
 • Учесник на међународној научно- стручној конференцији „Иновацијама до одрживог развоја“ , Факултет за примењени менаџмент, економију и финасије, Београд 2017- тема рада: „Иновације у образовном систему, основно и средње образовање“.

Интересовања

 • Спорт
 • Маркетинг и продаја

Занимљивости

 • Бивши фудбалер RFC Seraing Liege
 • Модел/ манекен