Новости 1 Студентски профил Moodle
Павле Раданов

Проф. др Павле Раданов

Редовни професор

MEF LOGO

Лични подаци

 • ГОДИНА РОЂЕЊА И МЕСТО: 06.05.1973, Панчево
 • МЕСТО СТАНОВАЊА: Панчево
 • ПОРОДИЧНИ СТАТУС: Ожењен, отац двоје деце

Контакт

 • Е-ПОШТА: pavle.radanov@mef.edu.rs
 • ТЕЛЕФОН: +381 11 264 33 90

Образовање и академска каријера

 • ИЗБОР У ЗВАЊЕ: Редовни професор (2022), Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, Универзитет Привредна академија Нови Сад.
 • ДОКТОРАТ: Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, Универзитет Привредна академија Нови Сад (2015), (докторирао из области локалног развоја).
 • МАСТЕР: Факултет за услужни бизнис, Сремска Каменица, Универзитет Едуконс Сремска Каменица (2009).
 • ФАКУЛТЕТ: Факултет за менаџмент, Нови Сад, Универзитет Привредна академија Нови Сад (2007).
 • СРЕДЊА ШКОЛА: Гимназија „Урош Предић", Панчево.
 • ОСНОВНА ШКОЛА: „Стевица Јовановић", Панчево.

Најзначајније референце +

Име и презиме

Павле Раданов

Звање

Редовни професор

Ужа научна област

Производно-услужни менаџмент

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2022.

Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Факултет за примењени менаџмент економију и финансије, Београд

Менаџмент и бизнис

Докторат

2015.

Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Факултет за примењени менаџмент економију и финансије, Београд

Менаџмент и бизнис

Мастер

2009.

Универзитет Едуконс Сремска Каменица, Факултет за услужни бизнис, Сремска Каменица

Економија - јавни смер

Диплома

2007.

Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Факултет за менаџмент, Нови Сад

Менаџмент и бизнис

Радови  у научним часописима из области студијског програма са званичне листе ресорног министарства за науку, у сладу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 5 не више од 20)

1.

Radanov, P., Brzaković, M., (2017), Zdrav život u funkciji turističke ponude – mentorska podrška, Modern management tools and economy of tourism sector in present era, Second international thematic monograph – Thematic proceedings, Association of Economists and Managers of the Balkans in cooperation with the Faculty of Tourism and Hospitality, Ohrid, Macedonia, Belgrade, pp. 582 – 598, isbn: 978-86-80194-10-3.

М14

2.

Radanov, P., (2016), Research of awareness of South Banat residents about air, water, land and food pollution, Monograph, Environmental awareness as a universal European Value, University of Belgrade, Technical Faculty in Bor, Management Department, pp. 152 - 167, isbn: 978-86-6305-044-0.

M14

3.

Ulutaş, A., Popovic, G., Radanov, P., Stanujkic, D., & Karabasevic, D. (2021). A new hybrid fuzzy PSI-PIPRECIA-CoCoSo MCDM based approach to solving the transportation company selection problem. Technological and Economic Development of Economy, Vol 27, No 5, 1227-1249. ISSN:2029-4913 https://doi.org/10.3846/tede.2021.15058

M21

4.

Ben Hassen, T., El Bilali, H., Allahyari, M., Karabašević, D., Radosavac, A., Berjan, S., Vaško, Ž., Radanov, P., Obhođaš, I., (2021), Food Behavior Changes During the COVID-19 Pandemic: Statistic Analysis of Consumer Survey Data from Bosnia and Herzegovina, Sustainability, Vol. 13, Issue 15, 8617, ISSN: 2071-1050 https://doi.org/10.3390/su13158617

M22

5.

Karabašević, D., Radanov, P., Stanujkić, D., Popović, G, & Predić, B. (2021). Going Green: Strategic Evaluation of Green ICT Adoption in the Textile Industry by Using Bipolar Fuzzy MULTIMOORA Method, In: Industria Textila, Vol. 72., 3-10, ISSN: 1222-5347., http://doi.org/10.35530/IT.072.01.1841

M23

6.

Janovac, T., Jovanović, V., Radanov, P., Virijević Jovanović, S., (2021), Woman’s entrepreneurship – female participation in loss-making SMEs, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci, časopis za ekonomsku teoriju i praksu/Proceedings of Rijeka Faculty of Economics, Journal of Economics and Business. Vol. 39, No 1. pp. 39 – 58, ISSN: 1331-8004. https://doi.org/10.18045/zbefri.2021.1.39

M24

7.

Radanov, P., Lešević, I., Brzaković, P., Pajić, D., (2020), Quality of life of the elderly population during the virus Covid 19 pandemic with special reference to Agriculturists, Ekonomika poljoprivrede, Naučno društvo agrarnih ekonomista Balkana, Beograd, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd i Akademija ekonomskih nauka, Bukurešt, Vol. LXVII, No 4, 1155-1167, ISSN: 0352-3462, http://doi:10.5937/ekoPolj2004155R  

M24

8.

Раданов, П., (2016), Планирање развоја градова, (Научна монографија), Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, 153. стр., isbn: 978-86-84531-23-2.

M42

9.

Петровић, Г., Карабашевић, Д., Поповић, Г., Томић, Г., Раданов, П., (2021), Економски инструменти у области заштите животне средине у Републици Србији, Економија – теорија и пракса, Факултет за економију и инжењерски менаџмент – Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Vol. XIV, No. 4. pp. 94-109, ISSN: 2217-5458

M51

10.

Томић, Г., Раданов, П., Станојевић, Љ., Карабашевић, Д., Петровић, Г., (2021), Истаживање потрошача и њихових навика на тржишту органских производа, Економија – теорија и пракса, Факултет за економију и инжењерски менаџмент – Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Vol. XIV, No. 2. pp. 101-118, ISSN: 2217-5458

M51

11.

Раданов, П., (2020), Информисаност становника града Панчева о корона вирусу – изазивачу тешког акутног респираторног синдрома и мерама здравствене заштите, Ecologica, Vol. 25, no. 98, 288 - 292, ISSN: 0354-3285.

M51

12.

Лешевић, И., Раданов, П., Брзаковић, П., Томић, Г., Пајић, Д., (2020), Улога средстава јавног информисања у ширењу информација од општег значаја, Ecologica, Vol. 25, no. 99, 525 - 529, ISSN: 0354-3285.

M51

13.

Janovac, T., Karabašević, D., Maksimović, M., Radanov, P., (2018), Selection of the Motivation Strategy for Employees in the Mining Industry Using the GRA Method, Mining and Metallurgy Engineering Bor, published by: Mining and Metallurgy Institute Bor, No. 1-2, 157 - 164, ISSN: 2334-8836, doi:10.5937/mmeb1802157J.

M51

14.

Раданов, П., (2018), Стање и перспективе органске производње хране у Србији, Војно дело, Министарство одбране Републике Србије, No. 5, 303 - 317, ISSN: 0042-8426, doi:10.5937/vojdelo1808303R.

M51

15.

Јановац, Т., Брзаковић, М., Раданов, П., Брзаковић, П., (2018), Еколошке иновације у служби одрживог развоја, Ecologica, Vol. 25 , no. 89, 41-46, ISSN: 0354-3285.

M 51

16.

Брзаковић, M., Раданов, П., Јановац, Т., Брзаковић, П., (2018), Истраживање заинтересованости домаћих купаца за органску храну произведену у Србији, Ecologica, Vol. 25, no. 89, 63-70, ISSN: 0354-3285.

M51

17.

Раданов, П., Брзаковић, М., Маџгаљ, Ј., Брзаковић, А., (2017), Информациони системи у функцији интегралног планирања одрживог развоја, Ecologica, Vol. 24, No. 87, 538 – 542, ISSN: 0354-3285.

M51

18.

Џелетовић, M., Раданов, П., Бирманчевић, Б., (2017), Значај методе планирања локалног развоја за унапређење јавног менаџмента, Војно дело, Министарство одбране Републике Србије, No. 5, 404-416, ISSN: 0042-8426, doi: 10.5937/vojdelo1705404D.

M 51

19.

Раданов, П., (2016), Степен информисаности становника Баната о загађењу животне средине, Техника, Савез инжењера и техничара Србије, Vol. 71, no. 3, 494 - 502, ISSN: 2334-7368.

M51

20.

Раданов, П., (2010), Локална самоуправа и карактеристике локалне заједнице, Регионални развој и демографски токови земаља Југоисточне Европе, Економски факултет, Универзитет у Нишу, No. 15, 529 – 542, ISBN: 978-86-6139-008-1.

M33

Од 2010. године објавио је више од 100 научних и стручних радова, пет књига под насловом:

 • Планирање развоја градова – научна монографија,
 • Приручник за израду стратегије локалног развоја,
 • Пројекат едукације локалног развоја.
 • Виртуелно предузеће,
 • Стратегија одрживог развоја.

Рецензент је на научној монографији под насловом, Маркетинг органских пољопривредних производа, аутор проф. др Гордана Томић, издавач: ДОО Просвета Нови Сад, 2021., ИСБН: 978-86-86839-05-3

Збирни подаци научне активност наставника

Укупан број цитата, без аутоцитата: 

117

Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе

3

Учешће на пројектима

Домаћи: 2

Међународни: 4

Усавршавања

Назив програма/курса

 

Период

Организација која је изводила програм/ курс

Пренос искустава у области коришћења претприступних фондова Европске уније – Банат Србија (фото)

02. – 05. април 2014.

 

Храдец Кралове - Чешка

Регионални центар за друштвено-економски развој Банат (РЦР Банат) организовао је студијску посету

Програм за обуку команданата штабова за ванредне ситуације (сертификат)

 

25. новембар 2014.

Врдник - Србија

Министарство унутрашњих послова Републике Србије – Сектор за ванредне ситуације

EBAN 2015 Angel Summit

Centered on the theme of creating, financing and building global success stories made in the EMEA region, welcomes business angels, family investors, VC funds, business accelerators, seed funds and venture philanthropists to interact with entrepreneurs from all over Europe and the World (видео).

06. – 08. maj 2015.

Ајндховен - Холандија

НАЛЕД И Немачка организација за међународну сарадњу - ГИЗ

Учесник Skills тренинга Обука тренера у образовању (сертификат)

 

09. – 10. децембар 2016.

Београд - Србија

Skills доо, Београд

Certificate of course on Methodology of Writing High-Quality Scientific Papers for professors and researchers (сертификат).

01.12.2017.

Београд - Србија

Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade

Специјалистички програм

Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове (сертификат)

02.03. – 15.06. 2018.

Нови Сад - Србија

Фонд Европски послови

Аутономне покрајине Војводине

Стручна пракса у регијама Европске уније (фото)

18. - 21. 06. 2018.

Горењска регија - Словенија

Фонд Европски послови

Аутономне покрајине Војводине

Летња школа за наставнике 2018 (сертификат)

27.08. - 31.08.2018

Београд - Србија

Институт за модерно образовање, Београд

Програм обуке рецензената

( сертификат )

14.05.2019.

Београд - Србија

Национално тело за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању Републике Србије

ИМО самит добрих идеја 2020: Практични стручни скуп најбољих примера ИКТ-а у онлајн и хибридној настави и ИТ радионица за рад са дигиталним алатима

(сертификат)

04.09.2020.

Београд - Србија

Институт за модерно образовање, БеоградПрофесионално искуство

 • 11.05.2022. - Редовни професор - Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије Београд, Универзитет Привредна академија Нови Сад.
 • 17.04.2019 - Ванредни професор - Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије Београд, Универзитет Привредна академија Нови Сад.
 • 17.10.2016 - Продекан за сарадњу са привредом  - Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије Београд, Универзитет Привредна академија Нови Сад.
 • 01.07.2016 - Консултант на пројектима - Регионални едукативни центар Банат, Зрењанин.
 • 15.09.2015 - Доцент - Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије Београд, Универзитет Привредна академија Нови Сад.
 • 01.10.2014 - Асистент - Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије Београд, Универзитет Привредна академија Нови Сад.
 • 20.06.2013. до 19.06.2015. - Градоначелник града Панчева.
 • 15.08.2012. - ЈКП „Зеленило“ Панчево, заменик директора.
 • 26.06.2012. - Одборник у Скупштини града Панчева.
 • Фебруар 2010. - Сарадник часописа „Профит магазин“ Београд.
 • 15.10. 2009. - Саветник за тржиште „Табоо“, часопис света маркетинга Панчево.
 • 16.06.2007. - Општинска управа општине Панчево, Секретаријат за инспекцијске послове.
 • 15.06.1998. - ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево.
 • 21.12.1995. - Обављање пољопривредне делатности.
 • 01.12.1992. - Самосталне делатности – приватни предузетник.

Пројекти и чланство у организацијама

 • Извођење наставе на Универзитетима ван земље: Универзитет у Ријеци, Факултет за менаџмент у туризму и угоститељству, Опатија, Република Хрватска, Програм ЕУ - Еразмус+ KA 103, мобилност наставног особља, 15-19. новембар 2021. https://mef.edu.rs/obavestenja/novosti/mobilnost-pavle-radanov
 • Акредитован је за реализатора – предавача програма стручног усавршавања у јавној управи за области: Локални развој и инвестиције у локалној самоуправи и Планирање у локалној самоуправи по Решењу о акредитацији реализатора програма стручног усавршавања у јавној управи Националне академије за јавну управу Републике Србије од 07 .02. 2019. године.
 • Рецензент је у поступку акредитације високошколских установа у Републици Србији од 13.09.2018. по Одлуци Националног савета за високо образовање.
 • Рецензент је центра ENIC/NARIC Србија од 14.07.2017. у оквиру процедуре професионалног признавања иностраних високошколских исправа.
 • Рецензент је у више тематских зборника радова међународног значаја.
 • Председник је организационог одбора пете и шесте међународне научно-стручне конференције „Иновације као покретач развоја“ МЕФ 2019, 2020
 • Члан је више научних одбора.
 • Учествовао је на четири међународна и два домаћа пројекта.
 • Учествовао је у раду тимова, радних тела и комисија за избор у звање наставника Факултета и Универзитета.
 • Координатор Тима за израду и имплементацију пројекта „Стратегија развоја града Панчева за период 2014 до 2020. год.“ бр. 401-1548/2013-45.
 • Координатор Тима за реализацију активности у вези са „Цертификацијом повољног пословног окружења општина и градова у Југоисточној Европи (BFC SEE)“ који је град Панчево добио маја 2015.
 • Председавајући Одбора за здравље и социјалну политику Сталне конференције градова и општина - СКГО - Јул 2014.
 • У Заводу за интелектуалну својину у Београду признат му је патент по пријави MP-72/02, 2002.

Интересовања

 • Локални и регионални развој
 • Менаџмент и бизнис
 • Боравак у природи

Занимљивости

 • Gratitude for the active and productive work in the jury in the national competition Profstart of the All-Russian technological festival Robofest 2021.
 • Диплома са посебним признањем за остварену сарадњу високо образовних институција са привредом. 15. Међународни сајам образовања „Путокази“, Нови Сад. 04-05/3/2020. (Признање).
 • Добитник је преко десет друштвених признања (захвалнице).
 • До сада је објавио више од 100 научних и стручних радова, научну монографију, три књиге и један приручник.
 • Има 30 година радног стажа (од 19-те године непрекидно).
 • Уверење о положеном државном стручном испиту по програму за високо образовање.
 • Учесник Skills тренинга „Обука тренера у образовању“, Skills, Београд 2016.
 • Certificate of course on Methodology of Writing High-Quality Scientific Papers for professors and researchers, Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, 2017.
 • Сертификат о завршеном Специјалистичком програму Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове који је организовао Фонд Европски послови Аутономне покрајине Војводине, Нови Сад, 2018. (сертификат)
 • Уверење о похађању обуке „Летња школа за наставнике 2018“, Институт за модерно образовање, Београд, 2018.
 • У периоду 2013-2015 док је вршио функцију Градоначелника града Панчева за свој највећи успех сматра што је:
  • Под његовим вођством град Панчево постао добитник Цертификата о повољном пословном окружењу а Тим градске администрације дошао је на чело НАЛЕД-овог Форума стручњака за локални економски развој (фото);
  • Формирао Северну индустријску зону на 75 хектара градског грађевинског земљишта и тиме створио могућност да град Панчево постане атрактивна локација за инвестиције и отварање нових радних места (Најзначајније инвестиције на делу Северне панчевачке индустријске зоне су инвестиције немачких компанија ZF Friedrichshafen и Brose где ће радити више од 2000 људи)
 • Урадио je родослов своје фамилије са првим познатим претком из 1725. године а породично стабло броји више од 900 особа.
 • www.pavleradanov.com