Новости Студентски профил Moodle
Предраг Јовићевић

Проф. др Предраг Јовићевић

Редовни професор

MEF LOGO

Лични подаци

 • ГОДИНА РОЂЕЊА И МЕСТО: 1954, Скопље
 • МЕСТО СТАНОВАЊА: Београд
 • ПОРОДИЧНИ СТАТУС: Oжењен, отац једног детета

Контакт

 • Е-ПОШТА: predrag.jovicevic@mef.edu.rs
 • ТЕЛЕФОН: +381 64 247 4168

Образовање и академска каријера

 • ИЗБОР У ЗВАЊЕ: Редовни професор (2019), Универзитет Привредна академија, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије
 • ДОКТОРАТ: Факултет за менаџмент, Универзитет „Браћа Карић“ Београд, 2009.
 • МАГИСТРАТУРА: Економски факултет, Београд(2007)
 • ФАКУЛТЕТ: Економски факултет у Скопљу(1983)
 • СРЕДЊА ШКОЛА: Гимназија у Приштини (1974)
 • ОСНОВНА ШКОЛА: Сарајево (1970)

Најзначајније референце +

Име и презиме

Предраг Јовићевић

Звање

редовни професор

Ужа научна област

Економија и финансирање

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2019.

Универзитет Привредна академија у Новиом Саду

Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд

Економске науке

Докторат

2009.

Универзитет „Браћа Карић“ Факултет за менаџмент Београд     

Менаџмент и бизнис

Диплома

1983.

Економски факултет Скопље        

Економске науке

Радови  у научним часописима из области студијског програма са званичне листе ресорног министарства за науку, у сладу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 5 не више од 20)

1.

Sekovska Blagica, Jovićević Predrag (2012) Macedonian consumers and food safety issues,  Intenational Scientific Meeting „Sustainable agriculture and rural development in terms of the Republic of Serbia strategic goals realization within the Danube region – preservation of rural values”,  Institute of agricultural economics, Belgrade, Serbia, Hotel „OMORIKA“, Tara, Serbia, december, 6-8th 2012., Thematic Proceedings, p. 1077-1093. ISBN 978-86-6269-017-3, COBISS.SR-ID 195154956

http://testsite.infomanagement.co.rs/images/stories/dokumenti/BOOK%20OF%20ABSTRACTS%20danube%20region.pdf

М14

2.

Jovićević, P., Mihajlović, M. Possibilities for application of economic analysis model, The Fourth International Scientific Conference „Tourism in function of development of the Republic of Serbia - Tourism as a Generator of Employment” Thematic Proceedings,University of Kragujevac Faculty of hotel management and tourism in Vrnjačka Banja, 30 May - 1 June, 2019, p. 638-653, ISBN 978-86-89949-39-1

М14

3.

Nada Vignjević-Djordjević, Predrag Jovićević, Stefan Kocić: Specifics of corporate management in agribusiness in transitional conditions, Journal Economics of Agriculture, Nº 3/2015, Belgrade, 2015, p.869-879.

М24

4.

Marina Jovićević Simin, Predrag Jovićević, Srđan Novaković: Appelations of geographical origin as a generator of national competitiveness, Journal Economics of Agriculture, Nº 2/2016, p. 567-583, Belgrade, 2016.

М24

5.

Vlado Đurković, Ivan M. Milojević, Predrag Jovićević: Apply matrix account economic functions, Journal Economics of Agriculture, Nº 4/2019 (in press), Belgrade, 2019

М24

6.

Предраг Јовићевић, Никола Милановић, Бранислав Обрадовић: Корпоративни извори финансирања, Зборник радова, IX међународни научни конгрес "Ревизија", Крагујевац, 16-19.5. 2019.., Центар за економска и финансијска истраживања Београд, Универзитет за пословне студије, Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина, Висока школа за менаџмент и економију, Крагујевац, 2019. стр. 156-177, ISBN 978-86-88535-19-9

М31

7.

Паспаљ Миодраг, Јовићевић Предраг, Обућински Дејан,: Појам и основне карактеристике Кејнзове теорије, Зборник радова са 17. Међународне конференција Управљање квалитетом и поузданошћу ICDQM-2014, Београд, Србија, 27-28. јун 2014., Истраживачки центар за управљање квалитетом и поузданошћу – DQM, Чачак, 2014., ISBN 978-86-86355-16-4

М33

8.

Терзић Милисав, Јовићевић Предраг, Михајловић Милан,: Финансијски положај предузећа, Зборник радова са 17. Међународне конференција Управљање квалитетом и поузданошћу ICDQM-2014, Београд, Србија, 27-28. јун 2014., Истраживачки центар за управљање квалитетом и поузданошћу – DQM, Чачак, 2014., ISBN 978-86-86355-16-4, стр. 169–189

М33

9.

Јовићевић Предраг: Услови оптималне солвентности и унутрашњи узроци инсолвентности предузећа, Међународна научно-стручна конференција “Управљање развојем у евроазијском региону: статус, проблеми и перспективе” Београдска Пословна Школа-Висока школа струковних студија, Србија и Државни педагошки факултет, Висока Пословна Школа, Омск, Русија, 19 - 20 Јун, 2014. године Београд, Зборник радова, Београдска пословна школа - Висока школа струковних студија, 2014., 302 стр., ISBN 978-86-7169-477-3

М33

10.

Милојевић Иван, Јовићевић Предраг: Буџетски дефицит и монетарна стабилност, Међународна научно-стручна конференција „Примењени менаџмент, економија и финансије у функцији одрживог развоја“, Универзитет Привредна академија Нови Сад, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, 26. јуна 2014. год., стр. 68-78 Београд, ISBN 978-86-84531-16-4

М33

11.

Милојевић Иван, Вукша Славко, Јовићевић Предраг: Примена методе стратегијског биланса код анализе капиталне структуре предузећа, IV Међународно научна конференција "Од кризе према развоју", Зборник радова Универзитета за пословне студије Бања Лука, 24.10.2014. године, Бања Лука, стр. 149-157., ISBN 978-99955-95-00-5

М33

12.

Милојевић Иван, Јовићевић Предраг, Јакић Бранислав, Михајловић Милан: Билансирање фактора егзистенције предузећа на савременом тржишту, Међународна научно-стручна конференција „Иновације у функцији привреде“ Београд, 10. децембар 2014. године, Зборник радова (електронско издање), Универзитет Привредна академија Нови сад, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, стр. 42-51, Београд, ISBN 978-86-84531-17-1

М33

13.

Марина Јовићевић Симин, Миладин Калинић, Предраг Јовићевић, Мартина Јурковић: Висококвалификовани рад као генератор иновативности и предузетништва у Немачкој, Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије Београд и Фондација ка културу квалитета и изврсност – FQCE, Међународна научно-стручна конференција „Квалитет и изврсност у образовању“, стр. 25-30, 15.04.2015, Београд, . ISBN 978-86-84531-20-1

М33

14.

Милан Милуновић, Предраг Јовићевић, Милорад Зекић: Интерна контрола као инструмент за спречавање крађа и превара у хотелском пословању, Зборник са VI међународне научне конференције “Економски одрживи развој”, Аранђеловац, мај 2018., Висока школа за менаџмент и економију – Крагујевац, Универзитет за пословне студије – Бања Лука, Центар за економска и финансијска истраживања – Београд, 2018., стр. 39-52., ISBN 978-86-88535-19-9

М33

15.

Марина Јовићевић Симин, Слободан Живкуцин, Предраг Јовићевић: Критеријуми за заштиту робне марке као фактор успеха на тржишту, Међународна научно-стручна конференција „Иновације као покретач развоја“, Зборник радова (електронско издање), Универзитет Привредна академија Нови сад, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, 06.12.2018. године, стр. 123-128, ISBN 978-86-84531-37-9

М33

16.

Срђан Новаковић, Предраг Јовићевић, Марина Симин: Интерна ревизија у функцији пословног управљања, Међународна научно-стручна конференција „Иновације као покретач развоја“, Зборник радова (електронско издање), Универзитет Привредна академија Нови сад, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, 06.12.2018. године, стр. 103-110, ISBN 978-86-84531-37-9

М33

17.

Милојевић М. Иван, Јовићевић Предраг, Костић Радан, Марковић Далибор, Основе буџетског рачуноводства, Универзитет "Браћа Карић", 223 стр., 2007., ISBN 978-86-82791-35-5

М42

18.

Предраг Јовићевић, Интерна ревизија и корпоративно управљање - Монографија, Центар за економска и финансијска истраживања - Београд; Висока школа за менаџмент и економију - Крагујевац; Универзитет за пословне студије - Бања Лука, Шпринт Београд, 2019, 137 стр., ISBN 978-86-88535-18-2

М42

19.

Јовићевић Предраг, Милојевић М., Иван, Методолошки аспект формирања цена средстава наоружања и војне опреме у систему одбране, Војно дело, бр. 3, Београд, 2007. стр. 181-195.

М51

20.

Јовићевић Предраг, Тепавац Рајко, Милојевић М. Иван, Структурно и динамичко обухватање буџетских расхода за финансирање одбране у европским чланицама северноатлантског савеза, Војно дело, бр. 1, , Београд, 2008, стр. 197-209.

М51

Збирни подаци научне активност наставника

Укупан број цитата, без аутоцитата

12

Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе

3

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи

Међународни

Усавршавања

 

Други подаци које сматрате релевантним

 Професионално искуство

 • 2014 - Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, шеф катедре за економију и финансије
 • 2012-2014. Висока школа модерног бизниса- Београд, наставник, доцент, руководилац катедре за економију и финансије
 • 2009-2011. Министарство одбране Р. Србије, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за снабдевање - начелник одељења за финансије
 • 2003-2008. Министарство одбране Р. Србије, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за снабдевање - самостални референт за цене
 • 1996-2003. Војнодоходовна установа „Бока" Улцињ -  директор
 • 1993-1996. Војно одмаралиште „Валданос" Улцињ - управник
 • 1989-1992. Интендантски наставни центар у Скопљу - командир наставне чете
 • 1984-1989. Општински штаб ТО у Скопљу - помоћник команданта за позадину
 • 1978-1983. „Rotex" Рогатица - референт за испитивање и обраду тржишта

Пројекти и чланство у организацијама

 • Члан Уређивачког одбора часописа „Одитор“- Београд
 • Рецензент часописа „Финансије“ - Београд
 • Правилник о јавним набавкама мале вредности, Службени војни лист, за потребе Министарства одбране
 • Правилник о материјалном и финансијском пословању, Службени војни лист, за потребе Министарства одбране
 • Методологија за утврђивање цена наоружања и војне опреме, за потребе Министарства одбране
 • Упутство о начину прибављања и отуђења покретних ствари, Службени војни лист, за потребе Министарства одбране
 • Учешће у пројекту: Конверзија дуга предузећа из групације Одбрамбена индустрија Србије у трајни улог државе у власништву предузећа, Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе

Интересовања

 • Професионална интересовања усмерена су на теоријску економију, међународни бизнис, јавне финансије, пословне финансије и рачуноводство, а дугогодишње искуство на разноликим руководећим функцијама допринело је стицању примењених знања из области општег менаџмента, економије и финансија, јавих финансија, пословних финансија и рачуноводства.
 • Поред професионалних интересовања прати сва значајнија спортска дешавања, воли добру књижевност, музику, енигматику,  дружење и путовања.

Занимљивости

 • У младости активан гимнастичар, касније планинар и аутономни ронилац.