Новости Студентски профил Moodle
Стефан Коцић МА

Стефан Коцић МА

Асистент

MEF LOGO

Лични подаци

 • ГОДИНА РОЂЕЊА И МЕСТО: 25.08.1989. Београд
 • МЕСТО СТАНОВАЊА: Београд

Контакт

 • Е-ПОШТА: stefan.kocic@mef.edu.rs
 • ТЕЛЕФОН: +381 64 /180 77 11

Образовање и академска каријера

 • Основна школа: „Бошко Палковљевић Пинки", Стара Пазова (2004)
 • Средња школа: Гимназија „Бранко Радичевић'', Стара Пазова (2008)
 • 2008 – 2010. Економски факултет у Београду – статистика, информатика и квантитативне финансије – просек 8.14
 • 2010 - 2011. Економски факултет у Љубљани – стручно усавршавање у оквиру програма размене студената
 • 2011 – 2012. Београдска пословна школа – финансије, рачуноводство и банкарство – основне сруковне студија – просек 9.25
 • 2012 – 2013. Факултет за економију и политичке науке  – економска дипломатија – основне академске студије - просек 9.09
 • 2013 – 2014. Факултет за трговину и банкарство – трговина – мастер академске студије – просек 9.24
 • 2013 – 2014. Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије – рачуноводство и ревизија – мастер академске студије – просек 9.5
 • 2014 – 2015. Београдска банкарска академија – финансије – докторске студије у току – просек 10.00

Додатна усавршавања:

 • 2010 – Београдска берза – Аналитичар инвестиција у хартије од вредности
 • 2011 – Duale Hochschule Baden-Württemberg – Академија струковних студија у Штудгарту – студијска посета
 • 2011 – Економски факултет у Београду – СПСС аналитика за решавање комплексних пословних проблема 
 • 2011 – Регионални центар за развој малих и средњих предузећа у Београду – Пословно планирање и извори финансирања
 • 2013 – Case Study Show – такмичење у решавању студија случаја – Студија ''Маркетинша кампања за Народну лутрију Србије'' 

Објављени радови

 • Kocić, S. ,Mere disperzije na primeru cena stanova novogradnje u periodu 1999 – 2007 , Zbornik studentskih radova, Ekonomski fakultet Beograd, 2009; 
 • Stanojević, M. , Kocić, S., Rizici u elektronskom bankarstvu, IT vikend, Zlatar 2010; 
 • Kocić, S. , Stanojević, M. , Portfolio analiza primenom Markowitz modela, Vikend ekonomije, Zlatar 2010; 
 • Kocić, S. , Stanojević, M., Upravljanje investicijama, Vikend menadžmenta, Zlatar 2010; 
 • Berjan, S., El Bilali, H.,Milutinovic, H., Abouabdillah, A., Paspalj, D., Kocic, S., Petrovic, J. (2014). Coordination of agricultural and rural development in Serbia. Abstracts of the 5th ICERD-International Conference on Environment and Rural Development, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Thailand. p.7. 
 • Petrovic, J., Driouech, N., Radosavac, A., Kocic, S., Stojanovic, A., Berjan, S., Milic, V., Bilali, H. (2014). Organic food production as a development opportunity for Serbia. Abstracts of the 5th ICERD-International Conference on Environment and Rural Development, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Thailand. p.93. 
 • Berjan, S., Petrovic, J., Le, T.M.C., El Bilali, H., Abouabdillah, A., Driouech, N., Kocic, S., Petrovic, D. (2014). Saving strategies of rural households in eastern Bosnia. Book of Abstracts. III International Symposium and XIX Scientific Conference of Agronomists of Republic of Srpska, 26-29 March 2014, Trebinje, Bosnia and Herzegovina, p.288. ISBN: 978-99938-93-27-1 
 • Driouech, N., Le, T.M.C., El Biali, H., Abouabdillah, A., Berjan, S., Kocic, S., Milic, V., Govedarica, B. (2014). Urban agriculture in central and eastern Bosnia and Herzegovina. Book of Abstracts. III International Symposium and XIX Scientific Conference of Agronomists of Republic of Srpska, 26-29 March 2014, Trebinje, Bosnia and Herzegovina, p.273. ISBN: 978-99938-93-27-1 
 • Vignjević-Đorđević Nada, Jovićević Predrag, Kocić Stefan, SPECIFICS OF CORPORATE MANAGEMENT IN AGRIBUSINESS IN TRANSITIONAL CONDITIONS, Economics of Agriculture 3/2015 UDC: 005.1/.7:347.7:631
 • Стефан Коцић, Снежана Крстић, Марко Станојевић, LIBERALISM AND THE VULGARISATION OF THE CLASSICAL POLITICAL ECONOMY IN SERBIA, DQM International Conference LIFE CYCLE ENGINEERING AND MANAGEMENT ICDQM-2015, Prijevor, Serbia 2015
 • Ивана Матић, Невена Петровић, Драгана Бувац, Стефан Коцић,  Managemеnt and motivation on human resources in hotels in Serbia , International Scientific Conference ''Leadership and organizational behavior'', Kuten, Bulgaria 2015
 • Јелена Петровић, Стефан Коцић, Весна Милић, Organic Food Production as a Development Opportunity for Serbia, International Journal of Environmental and Rural Development (2014) 5-2
 • Снежана Љ. Крстић, Стефан В. Коцић, Немања В. Смајовић, Карактеристике фискалног система Републике Француске, Цасопис Војно дело (М51), Децембар 2015
 • Синиша Берјан, Стефан Коцић, Душанка Паспаљ, Governance of Agricultural and Rural Development in Serbia, International Journal of Environmental and Rural Development (2014) 5-5

Професионално искуство

 • 2009 – 2010 – Зоо Френд – Маркетинг асистент
 • 2010 – 2011 – Теле Траде – Анлиза Форекс тржишта
 • 2011 – 2012 – ЈП Водовод и Канализација Стара Пазова – Финансијски референт
 • 2012 – 2013 – Алфа Универзитет – Студент проректор
 • 2012 – 2014 Алфа Универзитет – Маркетинг Менаџер
 • 2013 – 2015 Академија за пословну економију – асистент
 • 2014 – 2014 Београдска пословна школа – демонстратор у настави
 • 2012 – 2015 Београдска пословна школа – члан Управног одбора
 • 2012 – 2015 Београдска пословна школа – Председник Студентског парламента
 • 2013 – 2015 Члан Националног Савета за Високо образовање Републике Србије
 • 2012 – 2015 Заменик председника Студентске конференције струковних студија Србије
 • 2014 – 2015 Комисија за акредитацију и проверу квалитета – спољна провера квалитета
 • 2015 – 2015 Факултет за примењени менаџмент , економију и финансије - Асистент 

Пројекти и чланство у организацијама

 • 2008 – 2010 – Савез студената Економског Факултета
 • 2011 – сада – Савез студената Београдске пословне школе
 • 2012 – 2015 – Друштво Србије за односу са јавношћу
 • 2006 – 2008 – Друштво младих математичара Србије – Архимедес
 • 2008 – сада – Савез Студената Београда
 • 2010 – 2010 – Пројекат ''Економско оснаживање младих рома'' – подржан од стране Care International
 • 2011 – 2011 – Пројекат ''Тренинг за каријеринг'' – подржан од стране Министарства омладине и спорта
 • 2011 – 2013 – Пројекат '' Е-бизнис Викенд'' – подржан од стране Министарства информисања и информационог друштва

Интересовања

 • Музика, спорт, aутомобили, aлпинизам