Новости Студентски профил Moodle
МЕФ ФАКУЛТЕТ - ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Константно усавршавање је сигуран пут за успешну каријеру.

Информационе технологије

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 2

Константно усавршавање је сигуран пут за успешну каријеру.

Информационе технологије

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 3

Константно усавршавање је сигуран пут за успешну каријеру.

Информационе технологије

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
МЕФ ФАКУЛТЕТ - ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 2
МЕФ ФАКУЛТЕТ - ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 3

Информационе технологије

ИТ Мастер студије, према Болоњском систему трају једну годину, након основних студија које су у трајању од четири године. Мастер студије су изузетна прилика за стицање специјализованих знања неопходних за постизање експертске стручности. Пост-дипломске студије омогућавају стицање вештина које ће допринети лакшем сналажењу у реалном пословном окружењу.

Предности мастер студија

 1. Повећава прилике за запослење
 2. Гарантује бољу зараду
 3. Отвара могућност за више позиције
 4. Омогућава доквалификацију или преквалификацију стручњака

Услови уписа на мастер студије

Услов за конкурисање за упис на Мастер академске студије Информационе технологије јесте освојених 240 ЕСПБ односно завршетак основних студија у трајању од четири године: у областима Рачунарске науке, Електротехничко и рачунарско инжењерство, Информатика или Информационе технологије.

Стечено звање након завршених основних академских студија (240 ЕСПБ) и мастер академских студија (60 ЕСПБ) је Мастер инжењер информационих технологија - 300 ЕСПБ.

На другој години мастер академских студија у оквиру студијског програма Информационе технологије, студент се опредељује за одређени модул:

 1. Интернет технологије
 2. Дигитални маркетинг

Заједничких предмета на оба модула има пет, док се на модулима разликују по два предмета, која усмеравају Мастер инжењера информационих технологија у области коју је одабрао.

Циљ мастер студијског програма

Студијски програм Мастер академске студије Инфoрмaциoнe тeхнoлoгиje овог профила посвећене су: изучавању савремених информационих технологија, овладавању знањем које се односи на интернет технологије, примену дигиталног маркетинга, развој и примена софтверских система. Студијски програм, кроз обавезне предмете, обезбеђује стицање неопходних знања и вештина за рад на водећим позицијама ИТ сектора, а кроз изборне предмете студенти имају могућност да обрађују оне садржаје који одговарају њиховим специфичним интересовањима и способностима.

Израдом и одбраном мастер рада студент се обучава да истражује и саопштава резултате истраживања и у складу са тим се припрема за докторске студије. Будући високо образовани кадар, после завршеног акредитованог мастер академског студијског програма, оспособљен је да буде лидер у стручној примени стечених теоријских знања и практичних вештина - директно предузимање: иницијативе, планирања, организације, спровођења, контроле и реализације у области информационих технологија.

Могућност запошљавања

Након завршених студија можете се запослити на некој од следећих позиција:Senior Software Developer

 • Database Administrator
 • Data Analyst
 • Information Security Analyst
 • Computer System Analyst
 • Computer Network Arhitect
 • IS/IT Manager
 • Chief Information Officer (CIO)
 • Digital Marketing Analyst
 • Digital Media Strategist
 • SEO Product Specialist
 • Social Media Coordinator

Модул 1

МЕФ ФАКУЛТЕТ - МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ - ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИЈЕ

У оквиру модула Интернет технологије изучавају се изборни предмети: Дистрибуирани системи и апликације / Интеграција софтверских технологија и апликација, Савремени Веб-развој / Тестирање и мерење софтвера.
Циљ овако конципираног модула и оријентисаност ка савладавању напредних вештина програмирања јесте оспособља­вање студената да као високо­квали­фико­вани мастер инжењери информа­ционих технологија буду обучени за ефикасан рад у динамичком пословном окружењу и едуковани за вођење развоја и управљање софтверским пројектима.

Интернет технологије

Сазнај више

Модул 2

МЕФ ФАКУЛТЕТ - МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ - ДИГИТАЛНИ МАРКЕТИНГ

У оквиру модула Дигитални маркетинг изучавају се предмети: Бизнис стратегија и анализа учинка дигиталног маркетинга / Интернет маркетинг и друштвени медији, Модерни ПР и политички дигитални маркетинг / Дигитално брендирање.
Циљ овако конципираног модула јесте оспособљавање студената за стицање техничких знања потребних за изградњу дигитално јаког бренда. Тај задатак подразумева: развијање маркетинг планова за брендове присутне у дигиталном свету, креирање различитих структура маркетиншке кампање на интернету и унапређење инвестиција користећи се маркетиншким вештинама.

Дигитални маркетинг

Сазнај више

МЕФ ФАКУЛТЕТ - Упис 2020
МЕФ ФАКУЛТЕТ - Упис 2020
МЕФ ФАКУЛТЕТ - Упис 2020
МЕФ ФАКУЛТЕТ - Упис 2020
МЕФ ФАКУЛТЕТ - Упис 2020

Упис 2021

Постани лидер нове генерације.

Сазнајте више о погодностима.


Попуните електронски формулар и у најкраћем року ће Вам се јавити координатор за упис МЕФ уписног тима.


Остварите повлашћене цене школарина.


Овим путем можете резервисати и свој термин за посету Факултета.

Електронски формулар

Сазнај више о МЕФ-у

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ВИДЕО ПРЕДАВАЊА

Видео предавања

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ЗАШТО МЕФ?

Зашто МЕФ

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ИНТЕРНЕТ СТУДИЈЕ

Интернет студије

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

Ваннаставне активности

Звање: Мастер инжењер информационих технологија - 60 ЕСПБ (најмање 300 ЕСПБ)

Трајање студија: 1 годинa

Опис предмета

I година

 • Метод и организација научно-истраживачког рада
 • Анализа и пројектовање пословних система
 • Напредне софтверске технологије
 • Планирање и имплементација електронског бизниса

изборни предмет 1 (од 2 бира се 1): Интернет технологије

 • Дистрибуирани системи и апликације
 • Интеграција софтверских технологија и апликација

изборни предмет 2 (од 2 бира се 1): Интернет технологије

 • Савремени веб-развој
 • Тестирање и мерење софтвера/li>

изборни предмет 1 (од 2 бира се 1): Дигитални маркетинг

 • Интернет маркетинг и друштвени медији
 • Бизнис стратегија и анализа учинка дигиталног маркетинга

изборни предмет 2 (од 2 бира се 1): Дигитални маркетинг

 • Модерни односи са јавношћу и политички дигитални маркетинг
 • Дигитално брендирање
 • Моделовање и оптимизација пословних процеса
 • Студијски истраживачки рад
 • Мастер рад