Новости Студентски профил Moodle
МЕФ ФАКУЛТЕТ - ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Константно усавршавање је сигуран пут за успешну каријеру.

Информационе технологије и системи

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 2

Константно усавршавање је сигуран пут за успешну каријеру.

Информационе технологије и системи

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 3

Константно усавршавање је сигуран пут за успешну каријеру.

Информационе технологије и системи

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
МЕФ ФАКУЛТЕТ - ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 2
МЕФ ФАКУЛТЕТ - ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 3

Информационе технологије и системи

ИТ Мастер студије, према Болоњском систему трају једну годину, након основних студија које су у трајању од четири године. Мастер студије су изузетна прилика за стицање специјализованих знања неопходних за постизање експертске стручности. Пост-дипломске студије омогућавају стицање вештина које ће допринети лакшем сналажењу у реалном пословном окружењу.

Предности мастер студија

 1. Повећава прилике за запослење
 2. Гарантује бољу зараду
 3. Отвара могућност за више позиције
 4. Омогућава доквалификацију или преквалификацију стручњака

Услови уписа на мастер студије

Услов за конкурисање за упис на Мастер академске студије Информационе технологије и системи јесте освојених 240 ЕСПБ односно завршетак основних студија у трајању од четири године: у областима Рачунарске науке, Електротехничко и рачунарско инжењерство, Информатика или Информационе технологије.

Стечено звање након завршених основних академских студија (240 ЕСПБ) и мастер академских студија (60 ЕСПБ) је Мастер инжењер информационих технологија и система - 300 ЕСПБ.

Циљ мастер студијског програма

Студијски програм Мастер академске студије Инфoрмaциoнe тeхнoлoгиje и системи овог профила посвећене су: изучавању савремених информационих технологија, овладавању знањем које се односи на интернет технологије, примену дигиталног маркетинга, развој и примена софтверских система. Студијски програм, кроз обавезне предмете, обезбеђује стицање неопходних знања и вештина за рад на водећим позицијама ИТ сектора, а кроз изборне предмете студенти имају могућност да обрађују оне садржаје који одговарају њиховим специфичним интересовањима и способностима.

Израдом и одбраном мастер рада студент се обучава да истражује и саопштава резултате истраживања и у складу са тим се припрема за докторске студије. Будући високо образовани кадар, после завршеног акредитованог мастер академског студијског програма, оспособљен је да буде лидер у стручној примени стечених теоријских знања и практичних вештина - директно предузимање: иницијативе, планирања, организације, спровођења, контроле и реализације у области информационих технологија.

Могућност запошљавања

Након завршених студија можете се запослити на некој од следећих позиција:

 • Senior Software Developer
 • Database Administrator
 • Data Analyst
 • Information Security Analyst
 • Computer System Analyst
 • Computer Network Arhitect
 • IS/IT Manager
 • Chief Information Officer (CIO)
 • Digital Marketing Analyst
 • Digital Media Strategist
 • SEO Product Specialist
 • Social Media Coordinator
МЕФ ФАКУЛТЕТ - WIDE

УПИС 2023

Буди корак испред
своје генерације!

Сазнај више о погодностима.

Оствари повлашћене цене школарина.

Резервиши свој термин обиласка факултета.

Упиши Факултет уз помоћ МЕФ уписног тима.

Попуни е-пријаву и сазнај све на једном месту

1.
2.
3.
4.
Правилник о заштити података о личности (Сазнај више >>)

5.

Сазнај више о МЕФ-у

МЕФ ФАКУЛТЕТ - УПИС

Сазнај више

Упис 2022

МЕФ ФАКУЛТЕТ - PRELASCI

Сазнај више

Преласци

МЕФ ФАКУЛТЕТ - МЕФ EDU TV

Сазнај више

МЕФ EDU TV

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ИНТЕРНЕТ СТУДИЈЕ

Сазнај више

Online платформа за учење

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ЗАШТО МЕФ?

Сазнај више

Зашто МЕФ

МЕФ ФАКУЛТЕТ - КОМЕНТАРИ СТУДЕНАТА

Сазнај више

Коментари студената

МЕФ ФАКУЛТЕТ - MEF LIFESTYLE

Сазнај више

МЕФ Lifestyle

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ПОГОДНОСТИ

Сазнај више

Погодности

Звање: Мастер инжењер информационих технологија и система - 60 ЕСПБ (најмање 300 ЕСПБ)

Трајање студија: 1 годинa

Опис предмета

 • Метод и организација научно-истраживачког рада
 • Напредне софтверске технологије
 • Дистрибуирани системи и апликације

Изборни блок 1 (бира се 1 од 2)

 • Cloud computing - одабрана поглавља
 • Дигитални маркетинг и друштвени медији

Изборни блок 2 (бира се 1 од 2)

 • Сигурност рачунарских мрежа
 • Савремени веб-развој

Изборни блок 3 (бира се 1 од 2)

 • Савремени криптографски системи
 • Дигитално брендирање

Изборни блок 4 (бира се 1 од 2)

 • Машинско учење
 • Тестирање и мерење софтвера
 • Стручна пракса
 • Завршни рад - СИР
 • Мастер рад