Новости Студентски профил Moodle

Часопис


MEF Fakultet - casopis

Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ) суиздавач је међународног часописа за економску теорију и праксу и друштвена питања “Економика“. Ово је часопис националног значаја, у категорији М52, према класификацији Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије, по категоризацији за 2016. годину. „Економика“ се објављује квартално.

Планирано је покретање интердисциплинарног научног часописа чији би издавач био Факултет МЕФ. Циљ и визија часописа је да буде извор информација заснован на економским, пословним, менаџмент, маркетинг, као и истраживањима и најновијим достигнућима у области информационих технологија. Овакав профил часописа у потпуности ће одговарати акредитованим студијским програмима у циљу повезивања образовне са научноистраживачком делатношћу. Предвиђено је публиковање четири броја у току године.