Новости 2 Студентски профил Moodle
Blog

УТИЦАЈ ВЕШТАЧКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ НА ОБРАЗОВНИ СИСТЕМ

Аутор: Проф. др Александар Бразковић | 15. Мај 2023 | 2853 Views
УТИЦАЈ ВЕШТАЧКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ НА ОБРАЗОВНИ СИСТЕМ
#vestacka-inteligencija #ai #obrazovanje #aleksandar-brzakovic

Вештачка интелигенција (AI) има све већи утицај на образовање јер има потенцијал да промени начин на који учимо и подучавамо у образовном систему. У блиској будућности се може очекивати да ће се овај утицај само повећавати како се АИ технологија буде настављала развијати.

Али, да ли то значи да је је традиционалном систему образовања дошао крај? Да ли би роботи заиста могли да замене човека професора или професорку?

Традиционални приступ образовања је фокусиран на развијање критичког размишљања, способности доношења одлука, али и на стицање практичних вештина и знања. Студирање у слушаоницама је усмерено на интеракцију између студената и професора, као и између самих студената, што утиче и на развој социјалних вештина. Професори су кључни за развијање критичког размишљања и усмеравања у решавању проблема, као и у развоју комуникационих и интерперсоналних вештина код студената. Они такође играју важну улогу у мотивисању и подршци студентима током њиховог образовног пута.

Са друге стране, вештачка интелигенција може брзо да анализира и обрадити велике количине података, што омогућава ефикасније доношење одлука. Међутим, вештачка интелигенција није још увек у стању да разуме људске потребе и контекст, што може довести до неадекватних ситуација. Вештачка интелигенција се заснива на алгоритмима који анализирају велике количине података и „уче“ из тих података, а затим користе тај научени модел да би обавили различите задатке.

Chat GPT, као и други системи засновани на вештачкој интелигенцији, не би требало негативно да утичу на развој интелигенције човека. Напротив, могу пружити корисне алате за учење и развијање знања, као и побољшати ефикасност процеса учења.

Да би се смањили потенцијални негативни утицаји Chat GPT-а на развој интелигенције човека, важно је да се овај систем користи као помоћно средство за учење, а не као замена за традиционалне методе образовања. За студенте је од изузетног значаја да развијају критичко мишљење, социјалне вештине, способност за тимски рад. Дакле, човек мора да се бави проучавањем утицаја технологије на учење и развој интелигенције.

УПИС ЈЕ У ТОКУ / Сазнај све о процедури уписа и на време обезбеди своје место

Ипак, могуће је да студенти који користе Chat GPT и друге сличне алате не буду довољно свесни ризика од плагијаризма… да покушају да избегну правила и стандардне поступке за цитирање извора како би добили бољу оцену или да би имали мање посла приликом израде рада. Стога, факултети и универзитети треба да предузму одређене мере како би спречили плагијаризам. То подразумева: упознавање студената са правилима академског писања, редовно проверавање радова помоћу софтвера за детекцију плагијаризма и санкције за студенате који крше правила академског интегритета.

УПИС ЈЕ У ТОКУ / Сазнај све о процедури уписа и на време обезбеди своје место

Иако вештачка интелигенција може помоћи професорима у обављању својих задатака, она не може заменити људски контакт, интеракцију и емпатију коју професор пружа ученику. Професори би могли да користе вештачку интелигенцију како би унапредили своје методе предавања и образовне технике, док би они лично ипак остали кључни учесници у процесу образовања. Вештачка интелигенција би могла помоћи у персонализовању процеса образовања. То конкретно значи да она може олакшати праћење напретка студента и пружање повратних информација професору о студентима у реалном времену. Оно што је веома важно истакнути је да вештачка интелигенција може бити веома корисна за професоре у припреми наставних јединица, како би садржај који се учи био презентован кроз модеран концепт наставе који млади људи углавном и очекују.

Факултети који користе вештачку интелигенцију могу бити конкурентнији у смислу репутације. Студентима би била пружена прилика да се упознају са новим технологијама и да их примењују их у пракси.

Не постоји конкретна научна студија која би показала да човек постаје мање интелигентан уколико користи вештачку интелигенцију. Међутим, постоји неколико фактора који могу довести до смањења интелигенције као што је смањена способност решавања проблема на оригиналан начин без коришћења технологије и смањена креативност и способност креирања нових идеја. Али оно што је доказано јесте да претерана зависност од технологије утиче на концентрацију и способност фокусирања на задатке. .

УПИС ЈЕ У ТОКУ / Сазнај све о процедури уписа и на време обезбеди своје место

Једно истраживање објављено у часопису "Scientific American" показало је да особе које користе GPS чешће од оних који не користе имају смањену активност у хипокампусу (делу мозга који је кључан за просторну оријентацију). Ово се назива ,,ефекат GPS-а“.Кључно је разумети да технологија као што је GPS није замена за развијање природних способности навигације и оријентације, већ је само алат који нам може помоћи у обављању ових задатака. Као заклучак се намеће да је важно балансирати коришћење технологије и развој природних способности, како би се избегли потенцијални негативни ефекти.
Што се тиче образовног система, модеран концепт наставе подразумева интерактивне процесе у којима студенти имају активну улогу у учењу. Осим тога, модеран концепт наставе подразумева коришћење технологија као што су: вештачка интелигенција, виртуелна и проширена реалност, симулације и друге дигиталне алате. Овакав принцип образаовања омогућава студентима да уче на другачији начин - визуализујући, експериментишући и тестирајући своје идеје.

Модеран концепт наставе представља прилагођавање образовања савременом свету, у којем се константно развијају нове технологије прилагођавајући се потребама тржишта и у којем се наглашава важност креативности, иновативности и способности прилагођавања. Једна од познатих изрека научника Steve Hoking-а је: „Intelligence is the ability to adapt to change“ („Интелигенција је способност прилагођавања на промене.“)


Повезане странице

Main
МЕФ ФАКУЛТЕТ

Сазнај све на једном месту!

Основне академске студије

Сaзнај више

Osnovne akademske studije
Osnovne akademske studije