Новости Студентски профил Moodle

МЕФ ЧЛАНЦИ


Да ли менаџери воле да планирају?

Да ли менаџери воле да планирају?


   1997 Views  

Постоји парадокс у вези са финансијским планирањем. С једне стране, менаџери сматрају да је финансијско планирање важно и врло корисно за расподелу (алокацију) средстава. С друге стране, има менаџера који сматрају да је буџетирање "споран, политички и дуготрајан процес" и да може да подстакне нежељено понашање међу менаџерима, као што је остварење сопствених, а не циљева привредног друштва. Такође, уместо фокусирања на анализу конкуренције, привредна друштва често постављају своје циљеве тако што процентуално увећавају прошлогодишње остварење, што може бити опасно у динамичној економији. Да би се превазишли ови проблеми, користе се различите стратегије. Привредна друштва сачињавају годишње и вишегодишње прогнозе, а затим месечно коригују годишње прогнозе. Привредна друштва са високим перформансама се више фокусирају на везе између предвиђања, планирања и пословне стратегије, него само на управљање трошковима. Такве промене воде ка већој тачности предвиђања, већем моралу запослених и бољим пословним перформансама.

Проф. др Томислав Брзаковић

Повезане странице