Новости Студентски профил Moodle

МЕФ ЧЛАНЦИ


Дати позајмицу или не?

Дати позајмицу или не?


   1692 Views  

Уколико вам, на пример, неко затражи позајмицу од 100 дин. уз обећање да ће вам је вратити за годину дана, да ли бисте били задовољни да вам врати исту суму? Вероватно не, осим ако тиме не чините услугу добром пријатељу. Два су разлога зашто очекујете да добијете натраг више од позајмљене суме. Први разлог је изгубљена (пропуштена) добит јер сте исти новац могли орочити у банци и тиме га увећати за износ припадајуће камате. Пропуштена добит за вас, у том случају, представља тзв. опортунитетни трошак. Други разлог зашто очекујете да вам се врати више новца јесте тај што очекујете сатисфакцију за преузети ризик хоће ли вам новац уопште бити враћен.

За израчунавање временске вредности новца потребно је да знамо:

  1. датум и износ новчаног тока који очекујемо у будућности и 
  2. очекивани принос од инвестиције са истоветним ризиком.

За одређене хартије од вредности, као што су обвезнице, наведени подаци су познати приликом куповине, па је и израчунавање једноставно. За хартије од вредности које немају унапред познато време и износ новчаних токова који се очекују у будућности, као што је случај код акција, израчунавање садашње вредности условљено је поузданошћу процењених будућих новчаних токова.

Проф. др Томислав Брзаковић

Повезане странице