Новости 1 Студентски профил Moodle

МЕФ ЧЛАНЦИ


Пословање и етика

Пословање и етика


   1367 Views  

Ако бисмо живели у свету без етичких норми, ускоро би открили да је пословати у таквом окружењу веома тешко. У пракси, закони и силе тржишта пружају значајне подстицаје, али они нису довољно да се осигура етичко понашање. Етичка култура је такође потребна. Компанија Гоогле у свом документу An Ovner's Manual, намењеном акционарима, је изјавила да је крајњи циљ компаније „да развија услуге које ће значајно побољшати животе што више људи“. Оснивачи су поред жеље да Гоогле успешно послује, изразили жељу да активностима компаније учине да  свет буде боље место. Google корпоративни мото гласи: „Не будите зли“ (Don’t be evil). Намера овог мота је да пренесе Google спремност да раде праве ствари, чак и када је то на рачун добити на кратак рок. Такав Google приступ није ограничио њену способност да максимизира вредност компаније, већ напротив, цена њихових акција је порасла са 100 на око 500 долара за 6 година.

И факултети, као што је Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије – МЕФ, имају етичке норме. Оне се огледају у томе да се студентима пружи све оно најквалитетније за њихово образовање: квалитетна предавања, менторски рад са студентима, подстицање креативности, стицање практичних знања и вештина применљивих у пракси. Може се рећи да је мисија факултета у складу са кинеском пословицом, која каже: „онај који мисли на месеце сади поврће, ко мисли на године сади дрвеће, а ко мисли на деценије и векове узгаја људе“.

Проф. др Томислав Брзаковић

Повезане странице