Новости 1 Студентски профил Moodle

МЕФ ЧЛАНЦИ


Примена метода евалуације капиталних инвестиција у пракси

Примена метода евалуације капиталних инвестиција у пракси


   1428 Views  

Истраживања примене метода евалуације инвестиционих пројеката у пракси указују да су методи који користе дисконтоване новчане токове пожељнији од метода који не узимају у обзир временску вредност новца. При томе се метод нето садашње вредности сматра сигурнијим од осталих метода, јер у већини случајева упућује на пројекат који максимизира богатство. Већина доносилаца одлуке користи више од једног метода при евалуацији пројеката. Преко две трећине привредних друштава готово увек користи методе нето садашње вредности и интерне стопе приноса за вредновање пројеката. Доминација ових метода је још јача у случају већих компанија. Упркос јасним предностима метода нето садашње вредности, компаније се користе и другим критеријумима при вредновању пројеката. На пример, нешто више од половине привредних друштава готово увек користити рок повраћаја. Многе компаније се служе инфериорним правилима за доношење инвестиционих одлука, као што је рок повраћаја, само ради грубе процене реалности, а одлуке доносе на основу нето садашње вредности или интерне стопе приноса. Метод рока повраћаја обично користе веће компаније као основу за селекцију пројеката, елиминишући оне пројекте који не могу бити ни на позитивној нули.

Проф. др Томислав Брзаковић

Повезане странице