Новости Студентски профил Moodle

МЕФ ЧЛАНЦИ


Роботи или људски рад?

Роботи или људски рад?


   1394 Views  

Када привредно друштво донесе одлуку да уведе роботе у производни процес, оно повећава оперативни (пословни) левериџ зато што су роботи скупи и њихова куповина повећава фиксне трошкове. Са друге стране, роботи замењују радну снагу, чиме се смањују варијабилни (директни) трошкови. Привредно друштво се суочава са два ефекта: неопходна је већа продаја да би се покрили фиксни трошкови, али када се достигне преломна тачка, добит расте више него пропорционално у односу на раст продаје. Такође, ако се набавка робота финансира из дуговних извора, то повећава трошкове финансирања, али како кредитори не учествују у расподели добити и како камате имањују опорезиву добит, повећање финансијског левериђжа такође има двоструки ефекат: потребно је више пословних прихода да би се покрили трошкови дуговног финансирања, али када се достигне преломна тачка, добит расте више него пропорционално у односу на раст пословних прихода.

Проф. др Томислав Брзаковић

Повезане странице