Новости Студентски профил Moodle

МЕФ ЧЛАНЦИ


Шта је лакше контролисати: новчани прилив или новчани одлив?

Шта је лакше контролисати: новчани прилив или новчани одлив?


   5632 Views  

Може се рећи да готово свака пословна активност генерише новчане токове. Новац некада одлази, а некада долази на рачун. Привредна друштва остварују новчани прилив када им купци плаћају купљену или наручену робу, када банка привредном друштву пушта у течај кредит, када друштво емитује и продаје хартије од вредности или продаје раније купљене хартије од вредности. Супротно, новчани одлив настаје када се плаћа добављачима, када се исплаћују плате запосленима, плаћају порези држави, камате банкама и купцима обвезница, дивиденде акционарима или враћају кредити банкама или откупљују раније емитоване хартије од вредности. Генерално, новчани одливи су далеко извеснији (предвидљивији) од новчаних прилива, јер привредно друштво одлучује када, коме и колико ће платити. Са друге стране, наши новчани приливи зависе од одлуке других и зато их је теже контролисати и планирати. Зато је први корак ефикасног управљања готовином израда готовинског буџета, који представља преглед готовинских прилива и одлива. Многе успешне компаније припремају читав низ различитих готовинских буџета, од дневних, недељних, месечних до годишњих буџета.

Проф. др Томислав Брзаковић

Повезане странице