Новости Студентски профил Moodle

МЕФ ЧЛАНЦИ


Штедите купујући

Штедите купујући


   2697 Views  

Кредит добијен од добављача је друга стране медаље у односу на кредит дат купцима. Представља тзв. спонтани извор финансирања, по правилу бесплатан. Поред тога може се остварити и одређени дисконт. Ако нпр. имате услове од добављача 2/30 нето 70, то значи да можете остварити дисконт од 2% ако платите у року од 30 дана (тј. платите раније 40 дана). Ако би тај дисконт остваривали сваког циклуса, оквирни попуст на купљену робу од тог добављача би износио:

365/40 x 2%=18,36%

Очито је да попуст није занемарљив, посебно када се ради о набавкама велике вредности. Ово важи под условом да имате расположива слободна новчана средства.

Проф. др Томислав Брзаковић

Повезане странице