Новости Студентски профил Moodle

МЕФ ЧЛАНЦИ


Стратешка питања

Стратешка питања


   2855 Views  

Стратешко планирање почиње испитивањем саме егзистенције привредног друштва. Зашто привредно друштво ради оно што ради? Да ли би било боље да ради нешто друго? Шта је купцу потребно? Како? Које могућности су присутне на тржишту? Које су претње? Другим речима, стратешким планом се настоје максимизирати предности и минимизирати слабости. Стратешки планови обухватају планиране финансијске извештаје, али они су приближни и обично не садрже превише детаља. Тако петогодишњи стратешки план садржи финансијске резултате који одражавају најбоља очекивања. Стратешки планери раде пројекцију током неколико година и разматрају важна питања, као што су: На крају пете године, да ли ће привредно друштво бити са истим линијама пословања? У истим географским областима? Колико ће порасти? Ко ће бити њени конкуренти и како ће им се парирати? И тако даље.

Проф. др Томислав Брзаковић

Повезане странице