Новости 2 Студентски профил Moodle

МЕФ ЧЛАНЦИ


Управљање потраживањима у пракси

Управљање потраживањима у пракси


   3109 Views  

Привредно друштво када продаје своје производе, понекад захтева готовинско плаћање при испоруци, али у већини случајева дозвољава плаћање са одложеним роком. Практично, купци добијају робу уз „обећање“ да ће платити касније. Ова потраживања представљају трговински кредит. У пракси, управљање потраживањима од купаца подразумева неколико корака. Прво, морате да успоставе услове продаје под којима желите продају. Који рок ћете дати купцима за плаћање рачуна? Да ли сте спремни да понудите готовински попуст за брзу исплату? Друго, морате размотрити који ће купци вероватно да плате своје рачуне, односно морате извршити кредитну анализу. Да ли ћете процењивати купце на основу плаћања у прошлости или на основу анализе финансијских извештаја ? Да ли ћете се ослањати на банкарске референце купца? Треће, морате одлучити о кредитној политици. Колико трговинских кредита сте спремни да одобрите да би повећали продају? Да ли и у ком обиму прихватате ризик лоших дугова? Четврто, након што одобрите кредите, морате дефинисати политику наплате. Ако сви купци плате на време, политика наплате је ад ацта. Али, шта ћете предузети када купац касни са плаћањем?

Проф. др Томислав Брзаковић

Повезане странице