Новости 2 Студентски профил Moodle
МЕФ ФАКУЛТЕТ - ПРИМЕЊЕНЕ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 1

Образовање је кључна основа за сигурну будућност.

Информационе технологије и системи

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ПРИМЕЊЕНЕ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 2

Образовање је кључна основа за сигурну будућност.

Информационе технологије и системи

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ПРИМЕЊЕНЕ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 3

Образовање је кључна основа за сигурну будућност.

Информационе технологије и системи

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ПРИМЕЊЕНЕ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 1
МЕФ ФАКУЛТЕТ - ПРИМЕЊЕНЕ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 2
МЕФ ФАКУЛТЕТ - ПРИМЕЊЕНЕ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 3

Информационе технологије и системи - у поступку реакредитације

Пословање у свим областима данас у потпуности зависи од информационих технологија, јер се користе искључиво организациони системи засновани на софтверској подршци. ИТ студијски програм омогућава проучавање системских инфраструктура, софтверске методе и технологије, примењене технологије, као и организациона и системска питања корисника ИТ.

Потреба за информатичким стручњацима постоји свуда где се производи и одржава рачунарска опрема, где се инсталирају и одржавају рачунарске мреже и где се пројектују информациони системи. Неопходне карактеристике за рад информационих система су: безбедност, поузданост, унапређење, могућност одржавања као и замене другим – напреднијим.

Циљ, мисија, визија

Циљ студијског програма је образовање студената за примену знања и вештина из области програмирања, рачунарских мрежа, база података, рачунарске графике и симулације. Посебан акценат се ставља на strong>развој аналитичког и критичког мишљења које је веома битно за будућег инжењера информационих технологија.

Поред практичног знања, сврха овог студијског програма је и да допринесе стварању научно-истраживачког подмлатка кроз студентска самостална и менторска научна истраживања.

Могућност запошљавања

Након завршених студија можете се запослити на некој од следећих позиција: Software Developer (C, C++, C#, Java, Python...), Full Stack Developer (HTML, CSS, JavaScript, PHP...), Mobile App Developer (Android, IOS, Windows Mobile), Database Administrator (MS SQL Server, MySQL, Oracle...), System Administrator (Windows, Linux...), Data Scientist, Network Engineer, Database Analysist, Information Security Officer, IT Junior Consulter...

МЕФ ФАКУЛТЕТ - WIDE
МЕФ ФАКУЛТЕТ - Упис 2020
МЕФ ФАКУЛТЕТ - Упис 2020
МЕФ ФАКУЛТЕТ - Упис 2020

Упис 2021

Буди корак испред своје генерације

Сазнај више о погодностима.


Оствари повлашћене цене школарина.


Резервиши свој термин обиласка факултета.


Упиши Факултет уз помоћ МЕФ уписног тима.

Електронски формулар

Правилник о заштити података о личности (Сазнај више >>)

Сазнај више о МЕФ-у

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ВИДЕО ПРЕДАВАЊА

Сазнај више

Видео предавања из економије

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ЗАШТО МЕФ?

Сазнај више

Зашто МЕФ

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ИНТЕРНЕТ СТУДИЈЕ

Сазнај више

Интернет студије

МЕФ ФАКУЛТЕТ - MEF LIFESTYLE

Сазнај више

МЕФ Lifestyle

Звање: Дипломирани инжењер информационих технологија и система / 240 ЕСПБ

Трајање студија: 4 године

Опис предмета

I година

 • Енглески језик 1
 • Основе информационих технологија
 • Математика 1
 • Основи програмирања
 • Архитектура и организација рачунара
 • Енглески језик 2
 • Математика 2
 • Програмирање 1

II година

 • Рачунарске мреже и комуникације
 • Базе података
 • Објектно оријентисано програмирање 1
 • Основи статистике
 • Практикум примењеног програмирања
 • Информациони системи
 • Организација предузећа
 • Оперативни системи

III година

Изборни предмет 1 (од 2 предмета бира се 1)

 • Пословно право
 • Теорија одлучивања

 • Мултимедијални системи

Изборни предмет 2 (од 2 предмета бира се 1)

 • Дистрибуирани рачунарски сервиси (Cloud Computing)
 • Управљање пројектима

 • Објектно оријентисано програмирање 2
 • Квантитативне методе
 • Основи менаџмента
 • Програмирање 2

Изборни предмет 3 (од 2 предмета бира се 1)

 • Електронско пословање
 • Интернет маркетинг

IV година

 • Софтверско инжењерство
 • Менаџмент информационих система

Изборни предмет 4 (од 2 предмета бира се 1)

 • Безбедност и заштита информационих система
 • Интелигентни системи

Изборни предмет 5 (од 2 предмета бира се 1)

 • Виртуелно предузеће
 • Програмирање апликација за мобилне уређаје

 • Пројектовање информационих система

Изборни предмет 6 (од 2 предмета бира се 1)

 • Програмирање у интегрисаним технологијама
 • Веб програмирање

 • Електронско учење
 • Стручна пракса
 • Завршни рад - истраживачки рад
 • Завршни рад