Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

АктивностиАлумни клуб

Татјана Бјелановић

Татјана Бјелановић

Звање: Мастер економиста

Компанија: Ладон

Позиција: Власник агенције за консалтинг и менаџмент

Моје име је Татјана Бјелановић МА, звање мастер економиста сам стекла на МЕФ-у, на студијском програму Примењена економија и финансије, са просечном оценом 10,00 (десет) у току студија.

Десет година успешно водим агенцију за менаџмент, консалтинг и маркетинг, а мастер студије сам уписала на МЕФ-у са жељом да своја стечена и практична знања употпуним са савременим економским теоријама, тенденцијама и праксама, како бих своју пословну организацију могла да развијам у складу са промењивим тржишним условима, што ми је овај факултет омогућио.

Примена савремених технологија у процесу студирања и учења (moodle платформа), квалитетан и студентима увек доступан наставни кадар, ментори, временски прилагођена и добро организована предавања у значајној мери олакшавају процес савладавања градива. Савремени приступ, пријатно окружење, интеракција и методологија рада професора пробудили су и продубили у мени жељу за  истраживањем и научним радом као потребом да се дају одговори на питања која до сада нису решена а са циљем да се прошире или ревидирају досадашња сазнања. Руководство факултета је препознало моја стремљења и резултате и пружило ми шансу да се даље развијам у том смеру, тако да се сада налазим на позицији асистента декана проф. др Томислава Брзаковића. 

Мој пример, „од студента до предавача“ је можда најбоља препорука свим будућим студентима да упишу МЕФ. Осим што ћете стећи међународно признату диплому и образовање по светским стандардима, добићете и свесрдну подршку за остварење успешне пословне каријере у складу са вашим личним аспирацијама.