Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

АктивностиВиртуелно предузеће

Виртуелно предузеће МЕФ

У наставном процесу студенти своје менаџерске и лидерске вештине усавршавају у посебној лабораторији – виртуелном предузећу које је организовано као реално предузеће али протока робе и новца нема, већ се посредством различитих софтверских програма симулирају пословне функције и процеси реалног предузећа, па се студенти у потпуности практично оспособљавају и психолошки припремају за будући сигуран посао.


ШТА ЈЕ ЦИЉ?

Виртуелно предузеће, као најновији тренд савремених образовних система, помоћу научно засноване методологије осмишљене да подстакне предузетничко понашање и компетенције у различитим пословним ситуацијама, снажно подстиче интерактивно учење, и брзо стицање практичних знања и вештина потребних за бизнис по концепту тржишне економије у свакодневној пракси реалног предузећа.

MEF Fakultet - virtuelno preduzece

КАКО ФУНКЦИОНИШЕ?

Наставни процес је организован у посебном кабинету који је опремљен као предузетничка канцеларија са савременом опремом и наставним средствима. Учесници образовања симулацијом извођења пословних функција практично упознају пословне процесе у предузећу, а повезани су и са реалним окружењем посредством електронске опреме и телекомуникација. Примењују се савремени интегрисани информациони системи у форми програмских пакета који обезбеђују симулацију пословних процеса, функција, електронског пословања и аутоматизовану подршку одлучивању.

ШТА ЈЕ РЕЗУЛТАТ?

Крајњи циљ и резултат учења у виртуелном предузећу је да студент постаје мотивисан и на одговарајући начин потпуно припремљен за будући реални пословни процес, јер поред стицања практичних знања развија самокритичност, самоиницијативност, креативност, самопоуздање, самосталност, лидерске особине, способности комуникационих вештина, и смисао за бизнис и тимски рад. На тај начин, постаје свестан својих слабости и предности, односно мотива, вредности, знања и вештина које касније лакше и успешније примењује у свом пословном животу.