Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

Мастер студијеПланско-процесни менаџмент

МАСТЕР
АКАДЕМСКЕ
СТУДИЈЕ


ПЛАНСКО
ПРОЦЕСНИ МЕНАЏМЕНТ

Планско-процесни менаџмент МЕФ

Официјелни контакт за упис

+381 69 770 635 upis@mef.edu.rs

Јеврејска 24
11000 Београд - Србија


Радно време:
Радним данима 9-17 h

Обезбедите своје место

Сазнајте више о погодностима. Попуните електронски формулар и у најкраћем року ће Вам се јавити координатор за упис
из МЕФ студентске
службе. Остварите
повлашћене цене
школарина.

Dina Lazarevic - MEF Fakultet
Dina Lazarevic - MEF Fakultet


СВРХА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

На смеру Планско-процесни менаџмент, у оквиру мастер академских студија, студент ће имати прилику да надогради своје знање из области менаџмента и лидерства, као и да стекне додатне вештине неопходне за даљи развој каријере. Сврха студијског програма Планско-процесни менаџмент је унапређивање основних знања из области: предузетништва, маркетинга, планско-процесне организације, спољнотрговинског пословања, аналитике и електронског пословања.ЦИЉ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

По завршетку смера Планско-процесни менаџмент на мастер академским студијама, високо образовани кадар ће бити оспособљен да буде лидер у свом пословању и примени стечена теоријска знања и практична знања на радном месту. Студент ће по завршеним студијама стећи вештине планирања, организације, спровођења и контроле. Теоријска знања из области менаџмента подразумевају савремене светске и домаће токове и трендове чије је разумевање неопходно за успешно вођење бизниса. Практична знања омогућују студенту да ефикасно реши реалне пословне проблеме.

СТЕЧЕНО ЗВАЊЕ

Стечено звање након завршених основних академских студија и две године мастер академских студија (најмање 300 ЕСПБ): Мастер менаџер.


На другој години мастер академских студија у оквиру студијског програма Планско-процесни менаџмент, студент се опредељује за одређени модул:Планско-процесни менаџмент

 • Број ЕСПБ након завршене 2 године: најмање 300
 • Звање: Мастер Менаџер

I година

 • Фискална економија
 • Кадровско управљање и вођење
 • Менаџмент малог бизниса
 • Теорија модерног менаџмента
 • Методе менаџерског одлучивања

II година

 • Метод и организација научно-истраживачког рада

Примењени менаџмент

 • Методологија управљања пројектима
 • Управљање инвестицијама
 • Финансијска тржишта

Менаџмент у спорту, здравству и туризму

 • Организација у спорту, здравству и туризму
 • Информациони системи у спорту, здравству и туризму
 • Етика у здравству
 • Стратегијски маркетинг
 • Приступни рад
 • Завршни мастер рад

Мастер академске студије, студијског програма Планско-процесни менаџмент трају две школске године, четири семестра – уз могућност освајања максимално 120 ЕСПБ.

ЕСПБ (Европски Систем Преноса Бодова) - представља нумеричку вредност којом се евалуира ангажовање студента неопходно за савладавање: предмета у целини, свих предмета у семестру, академске године и целокупног студирања.

Садржаји предмета су утврђени сагласно захтевима и потребама тржишта и привреде, чиме се гарантује квалитетно стручно образовање и практична оспособљеност будућег менаџера. У оквиру предмета Виртуелно предузеће, студенти се оспособљавају да обављају конкретне пословне задатке и решавају проблеме на начин на који се то ради у реалном предузећу. У току последњег семестра на завршној години студијског програма, будући менаџери обављају стручну праксу у реалним предузећима.