Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

НаукаКонференције

Међународна научна конференција МЕНАЏМЕНТ 2012


24. Април 2012 | 23:30

Одржана Међународна научна конференција МЕНАЏМЕНТ 2012

На Међународној научној конференцији под називом МЕНАЏМЕНТ 2012, која је одржана 20. и 21. априла 2012. у Младеновцу,  учествовали су и професори нашег Факултета. Конференцију су организовали Универзитет Унион, Факултет за пословно индустријски менаџмент Београд и Министарство просвете и науке Републике Србије у сарадњи са неколико универзитета из Украјине, Бугарске, Словачке, Чешке, Белорусије, Словеније.

ОПШИРНИЈЕ:

С обзиром на међународни карактер конференције, велики број учесника и преко стотину научних радова веома високог научног и практичног домета који су се могли чути на овом скупу, сигурно је да оваква размена знања и искуства доприноси даљем развоју и успону теорије и праксе менаџмента. 

На конференцији су са запаженим радовима учествовали и професори нашег Факултета и на тај начин допринели квалитету рада овог скупа.

Менаџмент је основа за ефикасно и квалитетно пословање. Остваривање ефикасног менаџмента пословања у области економије, информатике, екологије, агробизниса, кризног менаџмента, као и стварање повољних услова рада у овим областима представља основни задатак сваког привредног субјекта у држави и у целини.

Ово је била прилика да се привредници и шира јавност упознају са тренутним стањем и перспективама у оквиру тематских области обухваћених програмом, као и општег стања пословања предузећа код нас и у окружењу, кризног менаџмента, организације привредних активности и других значајних области привреде уз уважавање концепта друштвеног развоја земље и укључивања у Европске интеграције.

У закључцима Конференције предложени су елементи стратегије квалитетног пословно-индустријског менаџмента са конкретним решењима квалитета менаџмента, управљања ризицима, адаптацији технолошких система, савремених производних и пословних процеса као и заштити здравља радне и животне средине.

МЕФ