Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

НаукаКонференције

Извештај са конференције одржане 25. јуна 2015. године


29. Јун 2015 | 17:52

Међународна научно-стручна конференција на тему „Примењени менаџмент у функцији напретка неразвијених подручја Војводине“, успешно је  организована на Факултету за примењени менаџмент, економију и финансије у Београду 25. јуна 2015. године у сарадњи са Интернационалним центром за трансфер знања и технологије, партнерство и иновације, Нови Сад.

И ова конференција, као и бројне претходне које су одржане на Факултету, показала је колико је корисно окупљање представника и стручњака  из привреде,  државних и научних радника за подстицај у истраживању проблематике  напретка развоја у привредној бинис бази, јер спој науке и праксе представља стратешки фактор развоја привреде.

Проблем привредно неразвијених подручја јасно указује да је наступио период у којем улога високошколског образовања треба да се коначно свестрано сагледа, пре свега, са аспекта примењеног менаџмента као кључног фактора у функцији напретка неразвијених подручја.

Подстицај развоју неразвијених подручја у Војводини, па и у целој Србији, могуће је остварити само уз доследан и стабилан концепт националне економије на друштвеном нивоу са конзистентном економском политиком и средствима која су тренутно оскудна, али неопходна.  Економски просперитет и даљи развој могуће је базирати искључиво на компаративним предностима: пољопривреди, енергетици, саобраћају, реиндустријализацији и сектору услуга. Стабилна економска политика је окосница економског развоја било које земље, па и Србије, наглашено је између осталог на конференцији.

Значајан корак у постизању квалитета рада конференције су и радови студената докторских и мастер студије Факултета, чиме се негује и ствара подмладак који треба да настави са развојем и промоцијом науке и истраживања.

МЕФ