Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

НаукаКонференције

Међународна научно - стручна конференција Иновације у функцији развоја привреде


18. Децембар 2015 | 18:20


На Факултету за примењени менаџмент, економију и финансије, 10. децембра 2015. године, одржана је Међународна научно-стручна конференција под називом „Иновације у функцији развоја привреде“. Поред представника Факултета, на овом скупу су учествовали угледни стручњаци из пословне, академске и друштвене заједнице из земље и региона, из Шведске, Белгије и Русије. Организација друге по реду Конференције са овом актуелном тематиком у домену иновација већ прераста у традицију Факултета. Циљ Конференције је  остварење мисије у афирмацији науке, високошколског образовања и иновативног стваралаштва у функцији развоја и просперитета привреде наше земље.


Преко 90 аутора и коаутора представили су  44 научно-стручна рада у којима су исказана теоријска и практична достигнућа и презентоване идеје иновационог стваралаштва. Циљ Конференције и јесте да се у овој области покрену сви расположиви научни потенцијали и да иновације и патенти афирмишу научно-образовну делатност и да достигну свој апликативни карактер у функцији нашег привредног просперитета.Учесници су кључни фактор успеха конференције. Не само зато што су се чула и видела разна нова сазнања везана за иновације, иновативност и креативност, него се разменом искустава и знања допринело да се појам иновативности више и боље примени у њиховим срединама.

Конференцију је отворио председник Савета Факултета, проф. др Миодраг Брзаковић, поздравио присутне, пожелео им добродошлицу и истакао значај и улогу високошколског образовања  у функцији иновативности као основног покретача развоја привреде и целокупног друштва. 


Проф. др Миодраг Брзаковић, председник Савета МЕФ-а

“Значајан корак у постизању квалитета рада Конференције су и радови студената Факултета, чиме се негује и ствара подмладак који треба да настави са развојем и промоцијом науке и истраживања”, рекао је, између осталог, професор Брзаковић.
Скупу се обратио и ректор Универзитета Привредна академија у Новом Саду,  проф. др Јово Колар и истакао да се ове године навршава 15 година од оснивања Универзитета, у чијем саставу се налази и Факултет  за примењени менаџмент, економију и финансије. 


Проф. др Јово Колар, ректор Универзитета

„Универзитет посебну пажњу посвећује области истраживачке делатности, као и осавремењивању, унапређењу и одржавању  квалитета наставно-научног процеса. Универзитет, као и  све његове чланице поседује Сертификат према стандарду ИСО 9001:2008, који је издала аустријска сертификациона кућа ТÜV у Бечу. Евалуација наставног процеса и његова контрола у циљу остварења стандарда квалитета које прописује Министарство просвете Републике Србије у центру су пажње како Универзитета, тако и свих његових чланица“, нагласио је професор Колар.

Иновације као кључ пословног успеха

У поздравном говору декан Факултета, проф. р Бранислав Јакић, између осталог је истакао да је Конференција прилика да се представе научно-стручни радови и афирмишу талентовани проналазачи са својим проналасцима и техничким унапређењима и да научна база међусобно размени информације које представљају стратешки фактор развоја наше привреде. 
“Иновације су велика способност преображаја постојећих идеја у корисне нове производе, што омогућава да се достигну жељени циљеви иновативне делатности, као врхунско коришћење научно-технолошких резултата и потенцијала у функцији развоја привреде. Али, Србија недовољно улаже у научно-истраживачки рад  и иновације, иако то представља покретачку снагу развоја привреде. Наша земља нема адекватну стратегију за иновације, а из буџета намењеног науци, мање од 1% издваја се за проналаске. Српска привреда је још увек затворена за иновациона решења и приморава иноваторе да сами подигну свој проналазак на ниво производа, уместо да се то решава организовано“, рекао је професор Јакић. 


Проф. др Бранислав Јакић, декан

„Због тога су Привредна комора Србије и Фонд за иновативну делатност покренули Програм подршке младим иноваторима у различитим секторима. Када позитивно оцени неки пројекат, Фонд за иновативну делатност ће подржати његову апликацију на конкурсу за средства из европских фондова. Европска Унија је већ одобрила бесповратна новчана средства за подршку младим научницима и иноваторима у Србији (8,4 милиона евра). Неки пројекти су већ добили средства из тог Програма. Зато поручујем младим иноваторима да истрају у реализацији својих идеја“, подвукао је професор Јакић и додао да се од наших проналазача и научних радника очекује да у времену које долази  постану учесници овог програма и да буду водећи ствараоци, активни у креирању нових идеја и пројеката примењених и корисних за привредни развој.
 Приватни сектор малих и средњих предузећа, на који је већ пренето тржиште са јавног сектора, основна је покретачка снага развоја наше привреде, али под условом да су мала и средња предузећа  иновативна и конкурентна, јер су иновације кључ пословног успеха и одлучујући чинилац опстанка на привредној сцени сваког пословног система. Развој нових достигнућа, технологија нових производа, представљају кључ успеха на савременом глобалном тржишту.

Неопходост нових друштвених и економских парадигми

Проф. др Томислав Брзаковић је у занимљивој дискусији на тему „Неопходост нових друштвених и економских парадигми“ проширио познате тематске оквире новим промишљањима и виђењима актуелне економске, политичке и друштвене стварности. Изван уобичајених стереотипа ово предавање базирано је на духовном препороду нације, њеном јединству, обнављању духа патриотизма чија је клица у моралним циљевима које друштво себи поставља и подразумева јединство свих грађана државе.


Проф. др Томислав Брзаковић 

Професор Брзаковић је истакао: “Србија се већ дуго година налази у тешкој привредној и друштвеној кризи. Истовремено, у свету се дешава читав низ криза, почев од велике финансијске кризе из 2008. године, до кризе у Украјини, Сирији, најновије избегличке кризе, до ширења таласа насиља, екстремизма и несигурности. Очито је да се успостављање нове визије будућег друштвеног и привредног система, како у свету, тако и у Републици Србији, намеће као неминовност. Способност промене сваке парадигме, друштвене и економске, јесте суштинска моћ сваке значајне промене. Промена парадигми, као и свака друга промена, захтева одлучност, храброст и преузимање ризика. Јединство око основних стратешких питања, уређење (промена) амбијента, (владавина права, јачање институција система, делегирање одговорности, иницијатива) и културни, образовни и духовни препород су основне друштвене вредности сваког савременог, цивилизованог друштва. Промена економских парадигми и успостављање нових односа између реалног и финансијског сектора и враћање на принципе правичности и економичности су предуслови за друштвено и економски равноправнији свет“.Професор Брзаковић је овом приликом уручио прву Повељу Факултета  Слободану Милошевићу, за посебан допринос и заслуге у раду и развоју Факултета МЕФ.

Након овог, пленарног дела Конференције, рад је настављен у три секције: Привреда, Образовање и информатика и Планирање и организација.Високошколске институције у функцији иновативности 

Конференција је организацијом и актуелношћу, као и избором тема и разином излагања показала висок ниво и домет научне и креативне мисли у сврху заједничког стварања друштва знања.
Кроз занимљивu комбинацију рада по секцијама, стручних презентација, динамичних панела и интерактивних радионица учесници су разменили знање и алате с којима ће знати како убрзати време за генерисање нових идеја, производа, услуга и процеса, како би подстакли креативност и иноватинвост у својим срединама и организацијама.
Иновације су кључ пословног успеха и одлучујући чинилац опстанка сваког привредног субјекта, као и националне економије у целини и представљају један од најбитнијих фактора стицања конкурентске предности, један је од закључака конференције. Посебно је наглашена улога и значај повезаности високошколских институција и привреде у функцији иновативности као основног покретача развоја привреде и друштва у целини. 
Изузетно позитиван и пријатан утисак на све присутне, у свим секцијама, оставили су студенти Факултета МЕФ и њихови радови, који су били садржајни и квалитетни. Оваква пракса  на конференцијама Факултета има посебан значај, јер је то прави пример споја теоријског и практичног рада са студентима који ће у времену које долази наставити са личном образовањем, али и са промоцијом науке и истраживања.

МЕФ