Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

НаукаКонференције

Иновације као покретач развоја / Најава


30. Март 2018 | 13:46

Универзитет Привредна академија у Новом Саду

Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд

Четврта међународна научно-стручна конференција

„Иновације као покретач развоја"

 

6. децембар 2018. године

Јеврејска 24, Београд

Конзорцијум организатора:

 • Ledra College, Кипар
 • Универзитет Витез, Босна и Херцеговина
 • Град Београд, Градска управа града Београда, Секретаријат за заштиту животне средине
 • Институт за економику пољопривреде, Београд
 • Пословно технолошки инкубатор техничких факултета, Београд
 • Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, Универзитет у Крагујевцу
 • Економски факултет у Суботици, Универзитет у Новом Саду
 • Faculty of Management in Tourism and Commerce Timişoara, Christian University “Dimitrie Cantemir” Bucharest Romania

 

СЕСИЈА I: ИНОВАЦИЈЕ – ТЕМЕЉ РАЗВОЈА

(Радови за тематски зборник, М14)

 

СЕСИЈА II: ИНОВАТИВНА ДЕЛАТНОСТ – НАПРЕДАК И БУДУЋНОСТ

(Радови за зборник саопштења, М33)

 

Тематске области:

 • Образовање
 • Привреда, економија и предузетништво
 • ИТ сектор
 • Незапосленост младих и одлазак у иностранство
 • Менаџмент и маркетинг
 • Одрживи развој
 • Здравство, спорт и туризам
 • Уметност и дизајн
 • Екологија и енергетика

 

ВАЖНИ ДАТУМИ:

 • 30. септембар 2018. – ПРИЈАВА СА АПСТРАКТОМ РАДА
 • 5. октобар 2018. – ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИХВАТАЊУ АПСТРАКТА
 • 1. новембар 2018. – ДОСТАВЉАЊЕ РАДА У ЦЕЛОСТИ

 

Контакт:

konferencija-mef@mef.edu.rs

 

Котизација за сесију М14: 50 евра по раду

Котизација за сесију М33: 30 евра по раду

 

Котизација се плаћа по пријављеном раду и обухвата учешће на конференцији, зборник радова (елекстронски за М33 и штампани за М14), пропратни материјал и коктел.

Уплата котизације се врши на рачун Факултетa за примењени менаџмент, економију и финансије, 170-0030018196000-69 код UNICREDIT банке у динарској проввредности по средњем курсу НБС.

Код уплате, обавезно навести име фирме (уколико је у питању правно лице), односно име и презиме (ако је уплатилац физичко лице). Позив на број: ПИБ, ако је уплатилац правно лице или ЈМБГ, ако је уплатилац физичко лице.

Доказ о уплати котизације потребно је послати на званични имејл конференције.

НАУЧНИ ОДБОР

Проф. др Маријана Царић, Универзитет Привредна академија, Србија

Проф. др Марко Царић, Правни Факултет Универзитета Привредна академија, Србија

Проф. др Мирко Кулић, Универзитет Привредна академија, Србија

Проф. др Дарко Вуковић, Saint Petersburg School of Economics and Management, National Research University Higher School of Economics, Русија

Проф. др Наталиа Вуковић, Ural State Forest Engineering University, Русија

Проф. др Драго Цвијановић, Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, Универзитет у Крагујевцу, Србија

Доц. др Дејан Секулић, Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, Универзитет у Крагујевцу, Србија

Проф. др Милан Стаматовић, Пословни и правни факултет, Универзитет Унион-Никола Тесла, Србија

Проф. др Драгиша Станујкић, Технички факултет у Бору, Универзитет у Београду, Србија

Проф. др Пере Тумбас, Економски факултет у Суботици, Универзитет у Новом Саду, Србија

Проф. др Александар Грубор, Економски факултет у Суботици, Универзитет у Новом Саду, Србија

Доц. др Даријо Јерковић, Универзитет Витез, Босна и Херцеговина

Доц. др Ердин Хасанбеговић, Универзитет Витез, Босна и Херцеговина

Prof. PhD Miculescu Marius, Faculty of Management in Tourism and Commerce Timişoara, Christian University „Dimitrie Cantemir“ Bucharest, Румунија

Проф. др Cipriana Sava, Faculty of Management in Tourism and Commerce Timişoara, Christian University „Dimitrie Cantemir“ Bucharest, Румунија

Проф. др Дра­га­на Ра­до­ји­чић, Етнографски институт САНУ, Србија

Prof. PhD Yiannos Charalambides, Ledra College, Кипар

Prof. PhD Велeмир Нинковић, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU, Department of Crop Production Ecology, Шведска

Prof. PhD  Hugo Van Veghel, Belgian Serbian Business Аassociation, Белгија

Проф. др Десимир Кнежевић, Пољопривредни факултет, Универзитет у Приштини, Србија

Проф. др Јонел B. Субић, Институт за економику пољопривреде, Србија

Проф. др Бранко М. Михаиловић, Институт за економику пољопривреде, Србија

Доц. др Зорaн Д. Симоновић, Институт за економику пољопривреде, Србија

Предраг Лучић, Привредна комора Србије – Регионална привредна комора Шумадијског и Поморавског управног округа, Србија

Проф. др Елез Османи, Институт за научна истраживања, Црна Гора

Проф. др Снежана Урошевић, Технички факултет у Бору, Универзитет у Београду, Србија

Проф. др Јасмина Маџгаљ, Секретаријат за заштиту животне средине - Град Београд, Србија

Проф. др Миодраг Брзаковић, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Србија

Проф. др Томислав Брзаковић, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, Универзитет Привредна академија у Новом Саду,Србија

Проф. др Срђан Новаковић, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, Универзитет Привредна академија у Новом Саду,Србија

Проф. др Светлана Вукотић, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Србија

Доц. др Дарјан Карабашевић, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Србија

Доц. др Ивона Брајевић, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Србија

Доц. др Никола Ћурчић, Факултет за менаџмент, Универзитет Унион-Никола Тесла, Србија

Проф. др Марина Миловановић, Факултет за предузетнички бизнис и менаџмент некретнина, Универзитет Унион-Никола Тесла, Србија

Проф. др Бошко Војновић, Висока пољопривредна школа школа струковних студија, Србија

Проф. др Марко Лакета, Паневропски универзитет Апеирон,  Босна и Херцеговина

Проф. др Ранко Бакић, Висока школа „Примус“, Босна и Херцеговина

Др Веригина Галина Михайловна, Российская академия хародного хозяйства и государственной слижбы при президенте Российской федерации, Русија

Др Хмельницкая Светлана Александровна, Российская академия хародного хозяйства и государственной слижбы при президенте Российской федерации, Русија

Доц. др Никола Милићевић, Економски факултет у Суботици, Универзитет у Новом Саду

Доц. др Ненад Ђокић, Економски факултет у Суботици, Универзитет у Новом Саду

Мр Тања Гаврић, Универзитет Витез, Босна и Херцеговина

Мр Семина Шкандро, Универзитет Витез, Босна и Херцеговина

Доц. др Марија Костић, Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, Универзитет у Крагујевцу, Србија

Доц. др Тања Станишић, Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, Универзитет у Крагујевцу, Србија

Проф. др Cipriana Sava, Faculty of Management in Tourism and Commerce Timişoara, Christian University „Dimitrie Cantemir“ Bucharest, Румунија

Др Никола Радивојевић,Висока техничка школа струковних студија, Крагујевац, Србија

Проф. др Срећко Милачић, Економски факултет, Косовска Митровица, Универзитет у Приштини, Србија

Проф. др Славомир Милетић, Економски факултет, Косовска Митровица, Универзитет у Приштини, Србија

Проф. др Драган Солеша, Факултет за економију и инжењерски менаџмент, Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Србија

Проф. др Југослав Аничић, Факултет за економију и финансије, Универзитет Унион-Никола Тесла, Србија

Доц. др Адриана Радосавац, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Србија

 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР

Др Ивана Скендеровић, председник организационог одбора, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Србија

Доц. др Павле Раданов, потпредседник организaционог  одбора, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Србија

Горан Јоцић МА, потпредседник организaционог  одбора, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, Универзитет Привредна академија у Новом Саду,  Србија

Доц. др Млађан Максимовић, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Србија

Др Павле Брзаковић, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Србија

Жељко Ондрик, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Србија

Страхиња Видојевић, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Србија

Милена Сретић МА, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Србија

 
University Business Academy in Novi Sad

Faculty of Applied Management, Economics and Finance, Belgrade

4th international scientific conference

INNOVATION AS AN INITIATOR OF THE DEVELOPMENT

 

6th December, 2018

Jevrejska Street 24, Belgrade

Consortium of organizers:

 • Ledra College, Cyprus
 • University “Vitez”, Bosnia and Herzegovina
 • City of Belgrade, Secretariat for Environmental Protection
 • Institute of Agricultural Economics, Belgrade
 • Business Technology Incubator of Technical Faculties, Belgrade
 • Faculty of Hotel Management and Tourism – Vrnjačka Banja, University of Kragujevac
 • Faculty of economics in Subotica, University of Novi Sad
 • Faculty of Management in Tourism and Commerce Timişoara, Christian University “Dimitrie Cantemir” Bucharest Romania

 

SESSION I: INNOVATIONS – BASIS FOR DEVELOPMENT

(Thematic proceedings, category М14)

 

SESSION II: INNOVATIVE ACTIVITIES – PROGRESS AND FUTRE

(International conference proceedings, category М33)

 

Thematic areas:

 • Education
 • Economy, business and entrepreneurship
 • IT sector
 • Youth unemployment and going abroad
 • Management and marketing
 • Sustainable development
 • Health, sport and tourism
 • Art and design
 • Ecology and energy

 

IMPORTANT DATES:

 • September 30th, 2018 – APPLICATION WITH PAPER ABSTRACT
 • October 5th, 2018 – INFORMATION ABOUT THE ABSTRACT ACCEPTANCE
 • November 1st, 2018 – SUBMISSION OF PAPER

 

Contact:

konferencija-mef@mef.edu.rs

 

Registration fee for session M14 – 50 euro per paper

Registration fee for session M33 – 30 euro per paper

 

Registration fee is paid per paper and includes participation on the conference, procedings (on CD for M33, printed for M14), matertial and refreshment.

Registration fee is paid to the account of the Faculty of Applied Management, Economics and Finance, 170-0030018196000-69 (UNICREDIT BANK).

Payment proof should be sent on the official conference e-mail.

SCIENTIFIC COMMETTEE

Prof. PhD Marijana Carić, University Business Academy in Novi Sad, Serbia

Prof. PhD Marko Carić, Faculty of Law, University Business Academy in Novi Sad, Serbia

Prof. PhD Mirko Kulić, University Business Academy in Novi Sad, Serbia

Prof. PhD Darko Vuković, Saint Petersburg School of Economics and Management, National Research University Higher School of Economics, Russia

Prof. PhD Natalia Vuković, Ural State Forest Engineering University, Russia

Prof. PhD Drago Cvijanović, Faculty of Hotel Management and Tourism in Vrnjacka Banja, University of Kragujevac, Serbia

Prof. PhD Milan Stamatović, Faculty of business and low, University Union – Nikola Tesla, Serbia

Prof. PhD Dragiša Stanujkić, Technical Faculty in Bor, University of Belgrade, Serbia

Prof. PhD Pere Tumbas, Faculty of Economics in Subotica, University of Novi Sad, Serbia

Prof. PhD Aleksandar Grubor, Faculty of Economics in Subotica, University of Novi Sad, Serbia

Asst. prof. PhD Darijo Jerković, Vitez Universitiy, Bosnia and Herzegovina

Asst. prof. PhD Erdin Hasanbegović, Vitez University, Bosnia and Herzegovina

Asst. prof. PhD Dejan Sekulić, Faculty of Hotel Management and Tourism in Vrnjacka Banja, University of Kragujevac, Serbia

Prof. PhD Miculescu Marius, Faculty of Management in Tourism and Commerce Timişoara, Christian University “Dimitrie Cantemir“ Bucharest, Romania

Prof. PhD Cipriana Sava, Faculty of Management in Tourism and Commerce Timişoara, Christian University “Dimitrie Cantemir“ Bucharest, Romania

Prof. PhD Dragana Radojičić, The Institute of Ethnography SASA, Serbia

Prof. PhD Yiannos Charalambides, Ledra College, Cyprus

Prof. PhD Velemir Ninković, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU, Department of Crop Production Ecology, Sweden

Prof. PhD Hugo Van Veghel, Belgian Serbian Business Association, Belgium

Prof. PhD Desimir Knežević, University of Priština, Serbia

Prof. PhD Jonel Subić, Institutute of Agricultural Economics, Serbia

Prof. PhD Branko Mihailović, Director, Institutute of Agricultural Economics, Serbia

Asst. prof. PhD Zoran Simonović, Institutive of Agricultural Economics, Serbia

Predrag Lučić, Regional Chamber of Commerce and Industry for Šumadija and Pomoravlje administrative district, Serbia

Prof. PhD Elez Osmani, Institute for Scientific Research, Montenegro

Prof. PhD Snežana Urošević, Technical Faculty in Bor, University of Belgrade, Serbia

Prof. PhD Jasmina Madžgalj, Secretariat for Environmental Protection – City of Belgrade, Serbia

Prof. PhD Miodrag Brzaković, Faculty of Applied Management, Economics and Finance, University Business Academy in Novi Sad, Serbia

Prof. PhD Tomislav Brzaković, Faculty of Applied Management, Economics and Finance, University Business Academy in Novi Sad, Serbia

Prof. PhD Srđan Novaković, Faculty of Applied Management, Economics and Finance, University Business Academy in Novi Sad, Serbia

Prof. PhD Svetlana Vukotić, Faculty of Applied Management, Economics and Finance, University Business Academy in Novi Sad, Serbia

Asst. prof. PhD Darjan Karabašević, Faculty of Applied Management, Economics and Finance, University Business Academy in Novi Sad,S erbia

Asst. prof. PhD Ivona Brajević, Faculty of Applied Management, Economics and Finance, University Business Academy in Novi Sad, Serbia

Asst. prof. PhD Nikola Ćurčić, Faculty of Management, University Union-Nikola Tesla, Serbia

Prof. PhD Marina Milovanović, Faculty for Entrepreneurial Business and Real Estate Management, University Union-Nikola Tesla, Serbia

Prof. PhD Boško Vojnović, Higher Education Institution for Agriculture, Serbia

Prof. PhD Marko Laketa, Pan-European University, Apeiron, Bosnia and Herzegovina

Prof. PhD Ranko Bakić, Primus College, Bosnia and Herzegovina

PhD Galina Verigina, Faculty of Economics, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA), Russia

PhD Svetlana Khmelnitskaya, Graduate School of Corporate Management, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA), Russia

Asst. prof. PhD Nikola Milićević, Faculty of Economics in Subotica, University of Novi Sad, Serbia

Asst. prof. PhD Nenad Đokić, Faculty of Economics in Subotica, University of Novi Sad, Serbia

Mgr Tanja Gavrić, University Vitez, Bosnia and Herzegovina

Mgr Semina Škandro, University Vitez, Bosnia and Herzegovina

Asst. prof. PhD Marija Kostič, Faculty of Hotel Management and Tourism in Vrnjacka Banja, University of Kragujevac, Serbia

Asst. prof. PhD Tanja Stanišić, Faculty of Hotel Management and Tourism in Vrnjacka Banja, University of Kragujevac, Serbia

Prof. PhD Cipriana Sava, Faculty of Management in Tourism and Commerce Timişoara, Christian University “Dimitrie Cantemir“ Bucharest, Romania

Prof. PhD Nikola Radivojević, Higher Educational Technical School, Kragujevac,
Serbia

Prof. PhD Srećko Milačić, Faculty of Economics, Kosovska Mitrovica, University of Priština, Serbia

Prof. PhD Slavomir Miletić, Faculty of Economics, Kosovska Mitrovica, University of Priština, Serbia

Prof. PhD Dragan Soleša,, Faculty of Economics and Engineering Management, University Business Academy in Novi Sad, Serbia

Prof. PhD Jugoslav Aničić, Faculty of Economics and Finace, University Union-
Nikola Tesla, Serbia

Asst. prof. PhD Adriana Radosavac, Faculty of Applied Management, Economics and Finance, University Business Academy in Novi Sad, Serbia

 

 


ORGANIZATIONAL COMMITTEE

Ivana Skenderović PhD, president of the committee, Faculty of Applied Management, Economics and Finance, University Business Academy in Novi Sad, Serbia

Asst. prof. PhD Pavle Radanov, vice-presiedent of the committee, Faculty of Applied Management, Economics and Finance, University Business Academy in Novi Sad, Serbia

Goran Jocić Msc, vice-presiedent of the committee, Faculty of Applied Management, Economics and Finance, University Business Academy in Novi Sad, Serbia 

 

Asst. prof. PhD Mlađan Maksimović, Faculty of Applied Management, Economics and Finance, University Business Academy in Novi Sad, Serbia

Pavle Brzaković, PhD, Faculty of Applied Management, Economics and Finance, University Business Academy in Novi Sad, Serbia

Željko Ondrik, Faculty of Applied Management, Economics and Finance, University Business Academy in Novi Sad, Serbia

Strahinja Vidojević, Faculty of Applied Management, Economics and Finance, University Business Academy in Novi Sad, Serbia

Milena Sretić, Msc, Faculty of Applied Management, Economics and Finance, University Business Academy in Novi Sad, Serbia