Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

НаукаКонференције

Округли сто под називом „Могућности унапређења сарадње Факултета за менаџмент малих и средњих предузећа и привредних субјеката у функциј


17. Мај 2013 | 23:41

Могућности унапређења сарадње Факултета за менаџмент малих и средњих предузећа и привредних субјеката у функцији развоја привреде Републике Србије

На Факултету за менаџмент малих и средњих предузећа у Београду, 16. маја 2013. године, организован је Округли сто под називом „Могућности унапређења сарадње Факултета за менаџмент малих и средњих предузећа и привредних субјеката у функцији развоја привреде Републике Србије“. Поред представника Факултета у раду Округлог стола учествовали су представници привредних субјеката, државних и научних институција.

У поздравном говору, декан Факултета проф. др Жељко Симић, између осталог истакао је да тема данашњег научног скупа није одабрана случајно, премда се на први поглед може учинити да је претенциозна будући да је наша високошколска институција стављена у непосредан функционални однос са привредним субјектима, и то у циљу развоја Републике Србије. „Наши најдубљи мотиви за организовање овакве расправе били су да укажемо на недовољну међузависност између науке уопште, а посебно науке о управљању правноекономским субјектима, с једне стране, и привредом у њеној свеобухватности, с друге стране“, рекао је професор Симић и нагласио нужност имплементације теоријских увида у област привредне и друштвене праксе.

Скупу се обратила и ректор Универзитета Привредна Академија у Новом Саду проф. др Десанка Ценић Милошевић, подржавајући идеју организовања округлог стола, чији је циљ обједињавање и примена знања као кључне и неопходне категорије у функцији напретка целокупне привреде Републике Србије. Она је нагласила да би за привредни развој земље, који се мора базирати на развоју малих и средњих предузећа, Факултет морао имати значајну улогу. „Трансфер знања у привредне субјекте неопходно је имплементирати уз свестрану помоћ државних субјеката“, истакла је ректор Ценић Милошевић.

Државни секретар Министарства за енергетику, развој и заштиту животне средине Душан Мракић, своју дискусију базирао је на области енергетике. Истакао је неопходност улагања у младе и школоване кадрове који ће учествовати у изградњи будућих енергетских  пројеката који се односе на област обновљиве енергије. „Постојећи енергетски системи су застарели, а имплементација наших домаћих интелектуалних ресурса, учинила би нашу привреду независном у односу на иностранство. Будућност развоја сектора енергетике условљена је инвестицијама и знањем као кључним фактором“, закључио је државни секретар.  

Тема уводног излагања академика, проф. др Синише Боровића, била је „Економско политички значај и последице стратегијског одлучивања на привреду и друштво у Србији“. Он је поред осталог истакао: „Изазови политичког лидерства и правци излаза из друштвено политичке кризе у коју смо запали недовољно успешним транзиционим процесима у првој деценији 21. века шанса су за превазилажење кризе коришћењем најновијих научних метода, техника и система за подршку рационалном одлучивању насупрот интуитивном одлучивању. То су уједно и наши  приоритетни циљеви“. 

Имајући у виду актуелност области и тема које су анализиране у дискусијама, одржавање Округлог стола је још један показатељ да скупови овакве врсте, као и размена искустава и научних достигнућа у спрези са привредом земље могу допринети практичној реализацији многих нових идеја.

Закључци и поруке Округлог стола су да је неопходно интензивирати сарадњу образовних институција и сектора Малих и средњих предузећа, управо због повећања нивоа знања оних који управљају МСП која чине 98 одсто укупних привредних субјеката у домену МСП. Мала и средња предузећа запошљавају 56 одсто од укупног броја запослених, а стварају 46 одсто бруто домаћег производа.

Да би се повећала успешност МСП, неопходна су повећања како субвенција тако и облика и могућности подстицаја МСП од стране државе.

Од посебног значаја је и улагање у информациону подршку раду МСП, а у вези с тим неизоставно је и  улагање у образовање менаџмент вештина које су стуб развоја МСП у складу са нашом националном стратегијом развоја МСП, која је усклађена са европским стандардима. На тај начин је могуће адекватно и на најбољи начин искористити потенцијале знања у циљу повећања ефикасности и унапређења сопственог МСП и просперитета друштва у целини. Садејсто између бизнис базе, предузетништва и научне базе менаџмента је такође један од битних фактора успеха.

Теме у пленарном делу излагања такође су привукле значајну пажњу имајући у виду њихову актуелност и значај:

„Специфичност менаџмента у МСП са освртом на студијске програме“ – проф. др Светомир Минић; 
„Препознавање пословних прилика у отежаним условима пословања“ – Дејан Родић; 
„Менаџмент и предузетништво у МСП“ – доц. др Снежана Трмчић; 
„Примена научних метода, стандарда и норматива рада у МСП“ – доц. др Миодраг Брзаковић; 
„Подаци у функцији научног приступа повољном одлучивању и жељеним резултатима“ – проф. др Бранко Ђедовић;
„Финансијски менаџмент и трансакције на финансијском тржишту као детерминанта развоја МСП“ – проф. др Милан Вемић; 
„Фактори унапређења конкурентности МСП – проф. др Милан Митровић;
„Пословни информациони системи за подршку одлучивања“ – доц. др Милена Кукрић; 
„Монетарно-девизна политика и њен утицај на конкурентност малих и средњих предузећа у Републици Србији – др Драгица Павловић; 
„Ланци вредности као модел повезивања малих и средњих предузећа“ – Бранко Ћирић.

МЕФ