Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

НаукаКонференције

Извештај са конференције „Иновацијама у будућност“


10. Децембар 2016 | 14:52

Међународна научностручнa конференцијa на Факултету за примењени менаџмент, економију и финансије

„Иновацијама у будућност“, тема је међународне научностручне конференције, која је одржана на Факултету за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ) у Београду, 8. 12. 2016. године.

Факултет је овај скуп организовао у сарадњи са Московском међународном високом школом бизниса из Русије (МИРБИС) и Ледра колеџом са Кипра.

Конференција на којој су учествовала преко 84 аутора, са више од 45 радова, своје активности организовала је у две секције: Образовање, технологија, здравство и Привреда, бизнис, економија. У раду ове конференције, поред представника Факултета, учествовали су и бројни угледни стручњаци и истраживачи из научнообразовних државних институција, као и привредни субјекти из земље и региона, али и из Русије, Кипра и Белгије.

Организација треће конференције са актуелном темом иновација прерасла је у традицију Факултета. Овогодишња конференција посвећена је 160. годишњици рођења нашег највећег проналазача, Николе Тесле.

Циљ Конференције је остварење мисије у афирмацији науке, високошколског образовања и иновативног стваралаштва у функцији развоја и просперитета привреде наше земље. Наравно, и покретање свих расположивих научних потенцијала, како би иновације и патенти афирмисали научнообразовну делатност и постигли свој апликативни карактер у функцији привредног развоја Србије.

Никола Тесла‒планетарни узор

Никола Тесла ‒ креатор нашег и будућег доба

У духу Теслиног лика и дела, које је провејавало током одржавања овог скупа, презентовано је мноштво нових пројеката, научних достигнућа, идеја и креативних замисли из домена свих научних области и сфера живота.

Уследиле су панел расправе на секцијама, прикази успешних пословних случајева, радионице, дискусија. Стваралачка енергија учесника, њихова научна и стручна достигнућа из свих научних сфера, промишљања, анализе и компетентни закључци представљају јаку и стабилну основу за даља истраживања и резултате који су примењиви у пракси.

Приликом отварања Конференције присутне је поздравио председник Савета Факултета проф. др Миодраг Брзаковић.

Проф. др Миодраг Брзаковић ‒ председник Савета Факултета

Поводом 160. година од рођења Николе Тесле проф. др Миодраг Брзаковић је у свом раду говорио о лику и делу једног од највећих српских и светских проналазача и научника у области физике, електротехнике и радиотехнике.

Са дубоки уважавањем и поштовањем, у препуној сали, учесници Конференције су испратили импресивне презентације у којима су приказани: животни пут, стваралачка открића и достигнућа, патенти ненадмашног генија, човека ван времена...

Ређали су се подаци праћени сликом: од рођена нашег славног научника у Смиљану, генијалних младалачких идеја, па до одласка у Америку, његовог потпуног посвећења науци, истраживању, па до Теслиних патената, изума генија чије се визије остварују сваког дана....

„Закључак је тешко формулисати када је Тесла у питању, јер речи нас лако могу изневерити због бојазни да неће верно испратити и осликати нашег планетарног генија. Све што бисмо изрекли било би недостатно и мањкаво у односу на величину Теслине личности, јер Теслина технологија будућности данас је реалност“, рекао је професор Брзаковић.

Уместо закључка - Подсећање:

Може ли он (човек) да подчини себи неисцрпне енергије природе тако да оне све своје функције по његовом наредбом врше и, још више од тога, може ли толико усавршити свој начин управљања да оне ступају у дејство једноставно снагом његове воље?

Никола Тесла

Енергија једне помисли може одредити кретање човечанства.

Никола Тесла

Ја сам део светлости, а она је музика. Та музика је вечно кружење звезданих небеса. Увек је чујем. Хтео сам да осветлим читаву земљу. У њој је довољно електрицитета да постане друго сунце.

Никола Тесла

Без обзира који ће то бити извор примарне енергије у будућности, ми морамо, да бисмо били рационални, да добијамо без утрошка икакавог материјала. Може ли он (човек) да толико усаврши свој начин управљања да оне (неисцрпне енергије природе) ступају у дејство једноставно снагом воље.

Никола Тесла

Укључење са Кипра

Путем видео-укључења скупу се обратио и професор Yiannos Charalambides, председник кипарског Савета Ледра колеџа, који је поздравио присутне и указао на значај новог пројекта Ледре и МЕФ-а на студијском програму Примењене информационе технологије.

Креирање нових идеја и пројеката

Скуп је поздравио и ректор Универзитета Привредна академија у Новом Саду, проф. др Мирко Кулић, и указао на потребу перманентног улагања у нове иновативне програме, јер то значи улагање у будућност. Професор Кулић подвукао је значај креативног рада, усавршавања кадра и улагања у иновативну делатност, поготову на високошколским институцијама.

Проф. др Мирко Кулић ‒ ректор Универзитета

“Од научних радника се очекује да у времену које долази усавршавају своје програме, да буду водећи ствараоци, активни у креирању нових идеја и пројеката који ће бити примењиви и корисни за привредни развој земље“, истакао је професор Кулић.

Активније мере у политици запошљавања

У пленарном делу Конференције скуп је поздравио Синиша Кнежевић, заменик директора Филијале за град Београд Националне службе за запошљавање. Кнежевић се, са становишта запошљавања, осврнуо на значај теме Конференције и рекао да су технолошки развој и развој информационих система довели до промена услова на тржишту рада.

„Стицањем дипломе није заокружен образовни статус, знање је потребно обогаћивати, дограђивати и усавршавати додатним вештинама, што нас води на други ниво ‒ ниво дуалног образовања и повезивања са привредом и њеним потребама за одређеним кадровима. Држава у целини и образовни систем морају да ускладе потребе тржишта рада и образовног система. Зато је неопходно дефинисање и спровођење активних мера политике запошљавања“, рекао је Кнежевић.

Он је истакао да у том циљу Национална служба осмишљава и уводи разне програме, као што су: Клубови за проналажење посла, Обуке за тржиште рада, Обуке за познатог послодавца, обуке ‒ Пут до успешног предузетника, како би незапосленима био олакшан пут и начин проналажења адекватног радног места.

Синиша Кнежевић ‒ заменик директора Филијале за град Београд Националне службе за запошљавање

Знањем у будућност

У свом излагању проф. др Новак Јауковић истакао је да је знање најважнији ресурс и капитал сваког човека. „Треба имати у виду неопходност поседовања информација (знања), уколико желимо да се окренемо будућности. Данашње друштво називамо друштвом знања, при чему је образован човек у центру пажње. Образовање је једини начин да идемо у будућност. Улога образовања и усавршавања људи, уз континуирано стицање знања, јесте најбитнији елемент развојне политике једне земље“, рекао је, између осталог, професор Јауковић.

Проф. др Новак Јауковић

У свом излагању професор др Новак Јауковић истакао је да је знање најважнији ресурс и капитал сваког човека. „Треба имати у виду неопходност поседовања информација (знања), уколико желимо да се окренемо будућности. Данашње друштво називамо друштвом знања, при чему је образован човек у центру пажње. Образовање је једини начин да идемо у будућност. Улога образовања и усавршавања људи, уз континуирано стицање знања, јесте најбитнији елемент развојне политике једне земље“, рекао је, између осталог, професор Јауковић.

Он је, такође, нагласио да без улагања државе у научну и истраживачку делатност, иновационе пројекте, нема ни озбиљнијег помака у развоју. Нови програми и активности на високошколским установама требало би да потенцирају акционо знање, оно које ће у одређеној организацији направити и донети добит. Печат овог миленијума су процеси путем којих организације стварају вредности на бази интелектуалног капитала. „Технологија, култура и развој су кључни појмови на којима је потебно базирати развојни пут сваке земље. Правилан спој технолошких достигнућа и одговарајућег културног амбијента, простора специфичног за сваку земљу, допринеће бржем развоју земље“, нагласио је професор Јауковић.

Иновативност као кључ успеха

Доц. др Hugо A. M. van Veghel

Презентација доц. доктора Huga A. M. van Veghelа и Биљане van Veghel Кондић МА из Белгије, обиловала је примерима о томе како се у Финској још у периоду предшколског узраста трасира пут према високом образовању и будућности сваког појединца. У Финској је извршена децентрализација образовног система, јер постоји национални програмски оквир са флексибилним стандардима у којима чак и локална самоуправа има своју реч. Школе одлучују о програму, а сваки ученик се посебно опсервира. Ученици и студенти учествују у дизајнирању начина и метода учења који је за њих најприхватљивији, па чак имају удела и у оценивању. „Наравно да постоји отпор према овим променама и у Финској, то је страх од губљења утицаја и комфорне зоне постојећег амбијента. Али, иновације су управо то: промене и изазови“, истакнуто је у излагању.

Уређај за биометријску идентификацију родитељства у породилиштима

Доц. др Комлен Лаловић, професор МЕФ-а, представио је на Конференцији свој патент ‒ Уређај за биометријску идентификацију родитељства у породилиштима, који обезбеђује гаранцију идентитета сваке новорођене бебе у породилиштима, а заснован је на биометрији отиска прста тек рођене бебе.

„Коришћењем овог уређаја постиже се потпуна контрола идентитета бебе и у 100 одсто случајева онемогућује се крађа идентитета беба и потпуно се елиминише могућност замене деце“, истакао је професор Лаловић.

Доц. др Комлен Лаловић ‒ професор МЕФ-а

Уређај представља огроман квалитативни скок у овој грани медицине, као и у медицини уопште, док би у биометрији дао емпиријску потврду да је могуће извршити, на квалитетан начин, аквизицију података‒ минуција отиска прста новорођенчади. На тај начин, трасиран је пут новим идејама и будућем развоју у овој области.

Изазови су утолико већи, што бисмо развојем овог патента први у свету почели са имплементацијом ове технологије у породилиштима и на тај начин постали потенцијални извозник овог производа и идеје, што би имало грандиозне позитивне репрекусије у овом сегменту медицине.

Овај проналазак представља изузетан пример имплементације савремене ИТ у систем јавног здравља, а самим тим и повећања нивоа квалитета човековог живота и сигурности.

Иновативност – најсигурнији пут напретка и развоја

Кроз занимљиву комбинацију рада по секцијама, стручних презентација, динамичних панела и интерактивних радионица учесници су разменили знање и алате с којима ће знати како убрзати време за генерисање нових идеја, производа, услуга и процеса, како би подстакли креативност и иновативност у својим срединама и организацијама.

Иновативност је најсигурнији пут ка напретку и развоју и зато је иновациона делатност сектор у који треба улагати и који треба подстицати. Циљ скупа је подизање свести о значају иновација, подстицање и охрабривање свих оних који имају идеје и оних који у реализацији тих идеја могу да помогну. Уверени смо да иновациона делатност у свим сферама живота, од привреде преко технолошког развоја до образовања, може довести до напретка друштва у целини. „Зато желимо да разменимо идеје и искуства и заједно дођемо до решења како бисмо обезбедили сигурну, стабилну и креативну иновациону делатност у нашој земљи“, чуло се, између осталог, на Конференцији.

Посебно је наглашена потреба укључивања што већег броја младог кадра у научне и иновативне сфере делатности, јер они су носиоци развоја у будућности. Наравно, потребно је помоћи им и обезбедити материјалну основу, како би се зауставио одлив најбољих кадрова у иностранство.

Знање, технологије и иновације

Знање, технологије и иновације су кључни ресурси успешности пословања, како савремених фирми и институција, тако и привреде једне земље у целини. Технолошке промене стимулишу економски раст, а иновације подстакнуте истраживањем и развојем постају темељна снага за побољшање економског раста, продуктивности и конкурентности. Стога данас није више актуелно питање да ли иновирати, већ како успешно иновирати“, закључено је, између осталог на Конференцији.

Стваралачка енергија студената МЕФ-а

Присутност стваралачке енергије студената Факултета МЕФ-а, аутора радова, њихова маштовитост и креативност усмеравана и вођена менторским искуством наших професора, дала је посебан печат Конференцији. Креативан, младалачки приступ, са новом свежином и полетом, а истовремено и сигурношћу, красио је вредне студенте МЕФ-а, али истовремено дао и нови смисао целокупној слици Конференције.

Договори и припрема студената пред излагање

Поред искуства које студенти стичу и могућности и прилике да у пракси покажу како су савладали теоријски приступ предметима које изучавају, презентовање радова на Конференцији посебно је значајно за њихову мотивисаност на студијама. Будући да млади представљају окосницу напретка друштва у целини, на овај начин се ствара и негује млади кадар који ће наставити са развојем и промоцијом науке и истраживања, препознајући у широком научном оквиру своју шансу за афирмацију, али и подстрек на путу који су одабрали.