Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

НаукаСарадња са другим научноистраживачким организацијама

САРАДЊА СА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА


MEF Fakultet - saradnja sa NIR-om

Факултет посебну пажњу поклања сарадњи са другим научноистраживачким организацијама у ради остварења циљева научноистраживачког рада.

Полазећи од основних циљева, одређени су посебни циљеви научноистраживачког рада који се проистичу из сарадње Факуллтета са другим научноистраживачким организацијама и  усмерени су на:

  • заједничко учешће, са акредитованим високошколским и научним институцијама на конкурсима које објављује Министарство просвете, науке и технолошког развоја (на основу уговора о научној сарадњи),
  • припрему и заједничко учешће на међународним научним пројектима, са високошколским институцијама (на основу уговора о научној сарадњи),
  • повезивањем са технолошко-развојним компанијама које су чланице научно-технолошког парка.

Научноистраживачке активности које ће се реализовати у наредном  периоду ради остварења наведених циљева су :

  • успостављање нових партнерства са домаћим и међународним акредитованим научним и образовним институцијама, као и технолошко-развојним центрима;
  • проширивање сарадње у оквиру постојећих уговора са универзитетима /факултетима и другим научноистраживачким организацијама;

Факултет ће у наредном периоду интензивирати научноистраживачки рад кроз заједничка учешћа на домаћим и међународним пројектима и публиковање научних радова наставника и научноистраживачког подмлатка, на основу уговора закључених са акредитованим научноистраживачким институцијама у области научноистраживачког рада

  • Институтом за економику пољопривреде, Београд,
  • Економским факултетом из Суботице, Универзитета у Новом Саду,
  • Универзитетом „Витез“ из Босне и Херцеговине, као и
  • Ledra College из Никозије, са Кипра.
  • Факултет за туристички и комерцијални менаџмент Темишвар, Хришћански универзитет „Dimitrie Cantemir“ Букурешт

Планира се и успостављање научне сарадње са иновационим центрима са којима Факултет има већ закључене уговоре о сарадњи, као и повезивање са технолошко-развојним компанијама које су чланице Научно-технолошког парка Београд. 

Такође, планира се јачање могућности за укључивање Факултета у међународне организације и учествовање у научноистраживачким пројектима националног, регионалног и европског значаја, кроз постојеће уговоре о међународној научној сарадњи, али и закључивањем нових уговора са високошколским установама и другим научноистраживачким организацијама из Европског образовног простора.