Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

ОбавештењаБлог

МЕФ
26. Март 2016 / 01:43    826 Views  

5 најбољих зелених брендова

Идеја о корпоративној друштвеној одговорности датира из 1899. године и везује се за рад Andrew Carnegie који је први говорио о потреби предузећа да помаже и побољшава друштвено окружење. Andrew Carnegie био је богати амерички индустријалац, шкотског порекла, који је остао упамћен као велики добротвор јер је за живота даривао 90% свог богатства. Са жељом да допринесе развоју образовања, Carnegie је даривао 4,3 милијарде долара за стварање 3000 библиотека у 47 држава света, међу којима је Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ у Београду. Carnegie познат је и као значајан добротвор цркава, културних установа а помагао је и школовање талентованих сиромашних појединаца.

Пракса примене друштвене одговорности старија је од теорије, имајући у виду да се интересовање научне јавности за овај појам појављује тек 1950. године. Корпоративна друштвена одговорност тема је од велике важности за савремени маркетинг. Примена концепта тзв. зеленог маркетинга у процесу брендирања производа постаје приоритетно питање, нарочито имајући у виду све већу заинтересованост потрошача за еколошка питања и за здрав начин живота.

Имајући у виду значај одрживог развоја и заштите животне средине, агенција Interbrand започела је праксу извештавања о најбољим „зеленим“ брендовима. Основни критеријуми рангирања обухватају пословне перформансе бренда и начин на који јавност перципира однос менаџмента према екологији и одрживом развоју. На Interbrand листи најбољих „зелених“ нашли су се следећи брендови.

Табела: 5 најбољих зелених брендова из 2014. године

Ранг Бренд Држава порекла
1. Ford САД
2. Toyota Јапан
3. Honda Јапан
4. Nissan Јапан
5. Panasonic Јапан

Извор: http://www.interbrand.com 15. 01. 2016.

Ако анализирамо порекло најбољих „зелених“ брендова из табеле, можемо запазити да је на првом месту амерички бренд Форд који већ годинама промовише одрживи развој као неизоставни елемент своје пословне филозофије. Затим следе четири јака јапанска бренда: Тоyота, Honda, Nissan и Panasonic. Доминација јапанских друштвеноодговорних брендова није случајност, имајући у виду филозофију ове државе, која је вођена еколошким циљем да 20% својих енергетских потреба до 2020. године задовољи из обновљивих извора енергије.

др Саша Виријевић Јовановић, ванредни професор