Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

ОбавештењаБлог

МЕФ
25. Мај 2018 / 15:46    694 Views  

Бренд је гарант квалитета

Значај, једноставност и људскост разликоваће брендове у будућности. Економско, политичко, техничко, правно, социјално и културолошко окружење – све је то довело до глобалног заокрета у овој области, а са њим и до сасвим нове слике света.

Стратегије и тактике које се воде у маркетингу драматично су се промениле. Да би успео, маркетинг, а са њим и брендинг, ће у годинама које долазе морати све више да постају холистички, а све мање ограничени на функцију самог одељења. Маркетиншки стручњаци морају постићи већи утицај у компанији, непрестано стварајући нове идеје и тежећи разумевању клијената, те третирајући клијенте на засебан, али прикладан начин. Треба градити своје брендове већим делом на успешности, а мање путем промоција. Дизајн производа или услуга важан је фактор у поступку диференцирања и позиционирања производа и услуга компаније у конкурентским условима на тржишту. Дизајн чине сва она обележја која утичу на то како производ изгледа потрошачу, какав утисак на њега оставља и на који начин му користи. Дизајн нуди функционалне и естетске користи и позитивно утиче на рационално и емоционално виђење бренда. Данас се у савременим тржишним условима посебна пажња поклања емоционалном утицају дизајна и важности коју потрошачи придају изгледу производа. Иза изгледа стоји начин на који он функционише. Утицај дизајна свакодневно расте. Таква је тенденција и у оним категоријама у којима се раније није обраћала толика пажња на спољашњи изглед. Дизајн полако преузима једну од предоминантних функција за успех на тржишту. Због чега је тако? На претрпаном тржишту, први, естетски утисак, понекад је једини начин диференцирања производа из масе. Као што је и сам дизајн базиран на креацијама, тако постоји много креативних приступа у његовој имплементацији. И свакако је један од најзначајнијих фактора брендинга. Маркетиншки стручњаци то веома добро знају. Осим што заузима све значајније место у 21. веку, маркетинг често представља и први и најважнији услов за преживљавање у растућој конкуренцији. Ова област полако постаје и уметност и наука. Јер, од маркетиншких стручњака захтева се креативност, пажљиво планирање и, наравно, примена савремених промотивних инструмената и техника. Главни циљ интегрисаних маркетиншких комуникација је да се пошаље конзистентна порука потрошачима.

Маркетинг комуникације имају за циљ да покажу и како компанија и њени производи и услуге могу помоћи потрошачима у задовољењу потреба и жеља. Слободно се може рећи да је у циљу преживљавања у савременим тржишним условима неопходан активан, креативан и конзистентан маркетинг. Како је маркетинг фокусиран на потрошаче, изузетно је важан избор вербалних и визуелних елемената у комуникацији са потрошачима, као и процена ефеката који ће се постићи. Постизање статуса бренда је један од врхунских изазова.

То потврђује и историјат бренда. Први гарант квалитета појавио се у Европи већ у средњевековним градовима, кад су занатлије обележиле своје производе личним заштитним знаком и тако себе и купце заштитиле од лошијег квалитета. Слично се десило и у уметности: стварање бренда започело је кад су уметници почели да се потписују на своја дела.

У данашње време, услов да бренд буде гарант квалитета, а самим тим и ефикасно позициониран на тржишту, јесте да потрошачи конкурентске предности производа сматрају и сопственим предностима. Тако, на пример, компанија неће остварити конкурентску предност тврдећи да њен производ ради брже од осталих, ако потрошачи не цене брзину. Када се компаније усредсреде на предности за потрошаче, тада ће остварити задовољство и велику вредност, већи промет и високу профитабилност компаније у целини.

Знање потрошача о бренду ослања се на два дела: свест о бренду и имиџ бренда. Свест о бренду је повезана са јачином трага у памћењу и може се мерити као могућност потрошача да препозна бренд у различитим условима. Друга важна категорија је имиџ. Код успешних брендова, он је у снажном и препознатљивом идентитету. Елементи који издвајају производ или услугу су кључни. Зато су у креирању бренда једнако важни име, лого, симбол, дизајн паковања, односно амбалаже, као и друге карактеристике које идентификују производ и издвајају га од осталих. Од оног првог, историјског корака, да је брендирање само давање имена и знака, пређен је дуг пут. Данас, то је тек база за даљу, константну надградњу.

Брендирање је и скуп функционалних и емоционалних вредности које омогућавају организацији да обећа корисницима јединствен доживљај и позитивно искуство. Наравно, још важније је то обећање и испунити. Брендови су често и највреднија имовина коју поседују компаније. Нјихова вредност је већа и од вредности опреме, објеката и засебних производа компаније. Зато компаније троше значајна средства на развијање бренда. Компанија која разуме да је то инвестиција а не трошак, на путу је озбиљног профита. Јер, препознатљивост бренда омогућава корисницима да идентификују производе и услуге како преко имена, паковања или оглашавања, тако и преко сопствене перцепције онога што знају да ће добити куповином. Вредност бренда успоставља се у оку и срцу посматрача.

Како је процес брендирања примењен на Факултету за менаџмент, економију и финансије – МЕФ? И како смо постигли позиционирање МЕФ-а као факултета за 21. век? Добре идеје имају намену. То је мој главни мото. А највећи изазов у досадашњој каријери био ми је комплетан дизајн ентеријера МЕФ факултета. У корак са временом и периодом стварања, мој задатак је био управо да оправдам слоган – Факултет за 21. век. Препознатљиве боје, карактеристични облици и стилизован модернистички дизајн формирали су, на крају мог рада, јединствен утисак. Такав приступ брендирању био је само један од начина да се институција факултета приближи студентима, а да уједно оправда све оно чему МЕФ тежи и за шта се залаже – иновације у образовању.

Показало се да сам овим приступом постигао циљ. Омогућио сам младим људима да се едукују у специфичном и инспиративном амбијенту. Моја сатисфакција данас огледа се у томе што сам и подстакао жељу код студената да у простору МЕФ факултета бораве и да га препознају као свој амбијент, да у њему стичу осећај припадности, стваралачку мотивацију и амбицију, и да међусобном интеракцијом у простору факултета креирају своје будуће каријере.

А када је о брендирању реч, треба истаћи да је сензација кратког даха. Оно што даје моћ на дуге стазе јесте свеукупна посвећеност креирању. Моја визија и циљ јесу константна тежња ка иновацијама које ће бити од користи студентима. Гарантовали смо аутентичност и постигли је. Сада предстоји тежи задатак – одржати такав статус кроз време. То је суштина доброг бренда.

Наравно, визуелни идентитет је био само један од начина да јединствену идеју едукације на МЕФ-у приближимо студентима. Оно што је наш глобални циљ јесте да креирамо, заједно са њима, визију боље будућности у Србији. Истовремено, развојни задатак сваког од нас на МЕФ-у је да оставимо траг, те да сопственим примером будемо мотивација. Зато су пројекти студената МЕФ факултета уједно и наш најбољи брендинг.

Тако је код нас, на МЕФ-у, процес брендирања свакодневни изазов који доноси бројне иновације. Један од мојих ауторских пројеката који су изазвали такав ефекат био је Брендатор, сада увелико присутан у просторијама МЕФ факултета. Виртуелна стварност која је обележила крај претходне и почетак ове године поставила је уједно и нове стандарде. Брендатор (Projection Mapping Advertisement) представља иновативан начин комуникације са људима. И опет, нисам стао на томе. На реду је још једна велика иновација: припремам и виртуална предавања професора. На тај начин, МЕФ факултет ће увести наше студенте у потпуно нову еру едукације.

Доц. др Александар Брзаковић

Менаџер за иновације и брендирање МЕФ факултета