Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

ОбавештењаБлог

МЕФ
26. Март 2016 / 01:31    760 Views  

Како до бизнис плана?

Бизнис план се ради увек када се проверава нека пословна идеја, па и када она не захтева финансијска улагања.

Бизнис план је методолошка обрада пословне идеје којом се доказује оправданост њене реализације, при чему појам „методолошка обрада“ подразумева да се провера идеје врши према неком признатом упутству, методологији, која дефинише форму и садржај бизнис плана.

Сваки бизнис план мора да садржи:

 1. Податке о инвеститору:
  • Историјат
  • Организацину структуру
  • Кадровску структуру
  • Имовину којом инвеститор располаже
  • Предмет пословања
  • Географско тржиште на којем је присутан
  • Најважније купце и добављаче
  • Главне конкуренте и позицију фирме у односу на конкуренте
  • Финансијску анализу досадашњег пословања
 2. Податке о бизнис плану:
  • Опис предмета новог бизниса и поређење са истим конкурентским фирмама
  • План тржишта продаје
  • План тржишта набавке сировина и репроматеријала
  • Техничко-технолошку концепцију и величину улагања
  • Локацију новог бизниса
  • Анализу утицаја бизниса на човекову околину
  • Динамику реализације инвестиције
  • Организационе аспекте
  • Финансијску анализу

Основно што предузетник сазнаје из бизнис плана је да ли треба реализовати идеју и кренути у бизнис план или не.

Ако је резултет позитиван и бизнис план коректно урађен (нарочито тржиште продаје) сазнаће и колики је могући профит у нормалним условима, као и где су доње границе нормалног пословања, како бизнис подноси смањење обима производње, повећање трошкова пословања – сировина, енергената, плата, пад продајних цена производа, пораст вредности инвестиције.

Доц. др Павле Раданов