Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

ОбавештењаБлог

МЕФ
09. Новембар 2017 / 02:50    1463 Views  

НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

 1. ДА ЛИ ЈЕ ФАКУЛТЕТ АКРЕДИТОВАН?
  Да, МЕФ факултет је акредитован на свим студијским програмима основних и мастер академских студија. Факултетска диплома призната је у целом свету.
 2. КОЈИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ПОСТОЈЕ НА МЕФ ФАКУЛТЕТУ?
  Основне академске студије:
  Оперативни примењени менаџмент
  Примењена економија и финансије
  Примењене информационе технологије

  Мастер академске студије:
  Планско-процесни менаџмент
  Примењена економија и финансије
  Информационе технологије
 3. ДА ЛИ СЕ ПОЛАЖЕ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ?
  Да, пријемни испит се полаже у складу са изабраним студијским програмом На МЕФ факултету постоји организован програм припреме студената за упис, који је бесплатан за све заинтересоване.
 4. КОЈИ ПРЕДМЕТИ СЕ ПОЛАЖУ НА ПРИЈЕМНОМ?
  Тест опште информисаности
  (60 бодова) –
  ОАС Оперативни примењени менаџмент / ОАС Примењена економија и финансије
  Тест опште информисаности (40 бодова) и Математика (20 бодова) –
  ОАС Примењене информационе технологије
 5. КАКО СЕ ВРШИ РАНГИРАЊЕ СТУДЕНАТА?
  Општи успех у средњем образовању вреднује се тако што се збир просечних оцена сва четири  разреда помножи са два.  Најмање 16 бодова, максимално 40 бодова
  Пријемни испит на факултету – најмање 31 бод, максимално 60 бодова.
 6. КАДА СЕ ПОЛАЖЕ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ?
  Тачан датум пријемног испита објављује се сваке године у мају месецу. Студенти који не положе у првом термину, имају могућност да пријемни испит полажу у неким од наредних месеци до званичног почетка академске школске године 1. октобра.
 7. ДА ЛИ ПОСТОЈИ НАКНАДНИ УПИСНИ РОК?
  Накнадни уписни рок постоји уколико нису попуњена сва места у регуларном уписном року у јуну.

 8. ДА ЛИ ПОЛАЖЕМ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ АКО ПРЕЛАЗИМ СА ДРУГОГ ФАКУЛТЕТА НА ПРВУ ГОДИНУ?
  Не, у том случају студенту се омогућава упис на прву годину МЕФ факултета без полагања пријемног испита. Уколико је студент полагао испите, постоји могућност признавања положених испита са претходног факултета.
 9. ДА ЛИ МОЖЕ ДА СЕ ПОЛАЖЕ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ?
  Да, уколико је студент иностраног порекла може се омогућити полагање пријемног испита као и обављање разговора на енглеском језику, а све са циљем постизања бољих резултата.
 10. ДА ЛИ ПОСТОЈИ ОБЕЗБЕЂЕНА ПРАКСА НА СВИМ ГОДИНАМА СВИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА?
  Да, МЕФ факултет обезбеђује стицање практичних знања захваљујући развијеној сарадњи са великим бројем приватних и државних предузећа, као и путем Центра за каријерно вођење. Додатна могућност стицања знања и вештина кроз практичан рад омогућена је студентима кроз активности на самом факултету (Виртуелно предузеће, Креативна радионица, Иновациони центар).
 11. КОЈЕ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ ПОСТОЈЕ НА МЕФ-У?
  МЕФ факултет нуди могућност умрежавања студената и кроз ваннаставне активности као што су: Студентски парламент, студентска путовања и спортске манифестације у организацији МЕФ-а.
 1. ДА ЛИ СУ СТУДЕНТСКЕ ЕКСКУРЗИЈЕ БЕСПЛАТНЕ?
  Не, студентске екскурзије нису бесплатне, али студенти МЕФ факултета имају могућност за велики број попуста и додатних погодности за путовања.
 2. ДА ЛИ ПОСТОЈИ МОГУЋНОСТ ЗАПОШЉАВАЊА НА МЕФ-у?
  Да, МЕФ факултет спроводи јединствену праксу у свом раду. Запажени студенти, са квалитетним резултатима и оценама имају могућност да се запосле на Факултету и тиме себи обезбеде месечну зараду као и стицање права на бесплатан наставак школовања. Овај метод је уједно јединствена врста стипендије коју омогућава МЕФ.
 3. КОЈЕ ПОГОДНОСТИ ПОСТОЈЕ ОКО ПЛАЋАЊА ШКОЛАРИНЕ?
  Бесплатно студирање за најбоље студенте генерације.
  Плаћање школарине у 12 до 15 рата, без камате.
  Додатни попуст од 10% за једнократно плаћање школарине.
  Попуст од 50% на цену студија за другог МЕФ студента, из исте породице.
  Попуст 100% (бесплатно студирање) за трећег студента на МЕФ-у из исте породице.
 4. КОЈЕ СУ НАЈЗНАЧАЈНИЈЕ ПРЕДНОСТИ БОЛОЊСКОГ СИСТЕМА?
  Најважнија опредељења у оквиру Болоњског процеса су: увођење Европског Система Преноса Бодова (ЕСПБ), усвајање нове структуре студија коју чине три нивоа студија, промовисање мобилности студената, усвајање система упоредивих диплома.
 5. НА КОЈИ СМЕР СЕ УПИСУЈЕ НАЈВИШЕ СТУДЕНАТА?
  На МЕФ факултету подједнака је заинтересованост за све студијске програме на основним и мастер студијама.
 6. ДА ЛИ ЈЕ ВАЖНА ВРСТА ЗАВРШЕНЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ?
  Неопходно је да завршена средња школа буде у трајању од четири школске године.
 7. ДА ЛИ МОГУ ДА НАСТАВИМ СТУДИЈЕ У ИНОСТРАНСТВУ?
  Да, могу се несметано наставити студије у иностранству.
 8. ДА ЛИ DLS ДИПЛОМА ВАЖИ ИСТО КАО И ДИПЛОМА ТРАДИЦИОНАЛНИХ СТУДИЈА?
  Да, апсолутно. DLS диплома је акредитована и једнако призната.
 9. ШТА СУ МОДУЛИ?
  Модули су засебне целине, изборни скуп предмета у оквиру једног студијског програма. Модул се бира на последњој години основних студија. Циљ модула јесте стручније усавршавање у оквиру одређеног студијског програма.
 10. ДА ЛИ СЕ ЗА УПИС ПОДНОСЕ ОРИГИНАЛ ИЛИ КОПИЈЕ ДОКУМЕНАТА?
  Приликом пријаве могу се предати или оригинал документа или копије. Копије не морају да буду оверене ако се оригинал донесе на увид. Приликом уписа морају се предати оригинал документа или оверене копије.
 11. КОЈА ЈЕ ПРОЦЕДУРА ПРЕЛАСКА СА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА?
  На основу достављених пријавних података и адекватне документације, комисија МЕФ факултета утврђује најбољи предлог уписних услова: број признатих испита, број диференцијалних испита, предлог уписа на одговарајућу годину, износ школарине на основу предлога.

  Детаљне информације: http://mef.edu.rs/...visokoskolskih_ustanova

 12. ДА ЛИ НАКОН ЗАВРШЕНОГ ЈЕДНОГ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА НА ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА МОЖЕ ШКОЛОВАЊЕ ДА СЕ НАСТАВИ НА ДРУГОМ СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ?
  Да, постоји могућност преласка на други студијски програм уз услов полагања диференцијалних испита.