Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

ОбавештењаБлог

МЕФ
06. Новембар 2017 / 22:19    1367 Views  

Предности академских студија

Поштовани садашњи и будући студенти, последњих дана прилично се говори о Члану 41. Закона о високом образовању (Службени гласник РС, бр. 88/17), који је ступио на снагу 07.10. 2017. године, који гласи:

„Између различитих студијских програма, у оквиру истог степена и врсте студија може се вршити преношење ЕСПБ бодова."

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је Дописом намењеним свим високошколским установама у Републици Србији прецизирало шта се под наведеним чланом подразумева:

  • Није дозвољен пренос ЕСПБ-а између различитих нивоа студија (са основних студија на мастер, са мастер студија на докторске студије).
  • Није дозвољен пренос ЕСПБ-а између различитих врста студија (са струковних на академске студије и обрнуто).

Једном речју, након завршених струковних, не могу се уписати мастер академске студије. Такође, након 7.10.2017. године није могућ прелазак са струковних на академске студије и у току студирања. Тако, нпр. уписом на струковне студије себи сте одредили даље школовање – искључиво у оквиру струковних студија.

Сходно чл. 34 Закона о високом образовању:

„На академским студијама изводи се академски студијски програм, који оспособљава студенте за развој и примену научних, уметничких и стручних достигнућа.

На струковним студијама изводи се струковни студијски програм, који оспособљава студенте за примену и развој стручних знања и вештина потребних за укључивање у радни процес.“

Након ових појашњења, упоредићемо струковне и академске студије:

  1. Пракса показује да последњих година послодавци РАДИЈЕ ЗАПОШЉАВАЈУ ДИПЛОМЦЕ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА, поготову кад је настава конципирана на споју теоријског и практичног рада, као што је случај на МЕФ-у. То доказује и чињеница да су до сада многи свршени студенти струковних студија своје даље студирање настављали на академским студијама.
  2. Искуство показује да свршени студенти академских студија, ПОСЕДУЈУ ЗНАЊА која их чине продуктивним, добрим руководиоцима, успешним едукаторима-преносиоцима знања тиму са којим управљају и повезивању деловања различитих сектора, чиме омогућавају ефективније функционисање и прогрес институција у којима су запослени.
  3. Академске студије НУДЕ ШИРИ ИЗБОР РАЗЛИЧИТИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА НА СВИМ НИВОИМА СТУДИЈА - ОД ОСНОВНИХ, МАСТЕР ДО ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА. Зато, не ограничавајте своју будућност, већ идите ка успеху!

СТУДИРАЈТЕ ОНО ШТО НАЈВИШЕ ВОЛИТЕ!