Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

ОбавештењаЧланци

Томислав Брзаковић МЕФ

Зашто су неки пословни ризици већи од других?

Нека привредна друштва имају већи пословни ризик од других. Тако је нпр. ризик продаје далеко израженији код продаје аутомобила него код продаје прехрамбених производа. У условима рецесије, људи ће се одрећи нових кола, али се неће одрећи хране. Другим речима, тражња за аутомобилима је много варијабилнија од тражње за прехрамбеним производима. Како је ризик синоним за варијабилност, бавити се производњом аутомобила је ризичније од производње хране. Такође, величина и вредност опреме која је потребна да се произведе аутомобил је много већа од опреме потребне да се произведе шаргарепа. Због великих фиксних трошкова, пад  тражње за аутомобилима може узроковати непропорцијално већи пад пословне добити, односно стварања губитка, као што се то десило у последњој финансијској кризи. 

Проф. др Томислав Брзаковић