Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

ОбавештењаЧланци

Томислав Брзаковић МЕФ

Важност управљања залихама

Евиденција залиха као услов преживљавања

Употреба савремених технологија у евиденцији и управљању залихама може бити од виталног значаја за опстанак малих привредних друштава, која су под сталним притиском већих ривала. Један такав пример су мале независне књижаре. Технологија им може помоћи у преживљавању на два начина. Прво, електронски системи (нпр. Point-of-sale ili EPOS) могу да евидентирају књиге у тренутку продаје и тиме стално ажурирају евиденцију залиха. То омогућава и систем бар кодова, који садржи готово свака књига издата у новије време. Тиме књиге које треба да се поново наруче могу брзо и лако бити идентификоване. Друго, процес поновног наручивања може бити побољшан коришћењем Wеb - технологије, која омогућава да се наруче књиге у реалном времену. Многи велики продавци књига дају бесплатан wеб софтвер својим клијентима и настоје да испоруче поручене књиге у току наредног радног дана. То омогућава малим књижарама, са ограниченим простором, да задрже само једну копију одређене књиге, а да имају велики број наслова у понуди и тиме успешно конкуришу великим књижарама.

Проф. др Томислав Брзаковић