Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

ОбавештењаЧланци

Томислав Брзаковић МЕФ

Креирање оптималне финансијске структуре

Посмајтрамо пасиву биланса стања, која показује капиталну структуру, као велику питу, подељена на различите парчиће. Једно парче може бити акционарски капитал, по основу емитованих и/или приоритетних акција, друго дугорочне обавезе по кредитима или емитованим обвезницама. У неким случајевима величина пите неће зависити од начина поделе, у другим случајевима ће зависити. Вредност привредног друштва зависи од величине пите. Важно је имати на уму да је боље да пита буде већа него мања.

Проф. др Томислав Брзаковић