Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

ОбавештењаЧланци

Томислав Брзаковић МЕФ

Ко све користи анализу преломне тачке?

У туристичкој индустрији менаџери хотела и мотела користе преломну тачку да одреде одговарајућу цену дневног пансиона. Да би достигли приход у преломној тачки, некада је потребно променити цену преноћишта да би се привукли гости. Њима преломна тачка јасно указује колико је неопходно ноћења и по којој цени да би се покрили фиксни и варијавилни трошкови, где тек свако наредно ноћење изнад те тачке доноси добит. Преломна тачка се користи и у многим другим ситуацијама:
 
- може да укаже колики се приход од пројекта мора остварити да би се покрило иницијално улагање,

-помаже у вођењу политике цена, којом се жели остварити циљна добит, или освојити део тржишта, када остварење добити није примарни циљ,

-користи се у анализи структуре трошкова, фиксних и варијабилних. Тако, нпр. менаџмент може анализом преломне тачке да одлучити да повећа фиксне трошкове куповином опреме и смањи варијабилне трошкове радне снаге, или обрнуто.

-служи за мерење утицаја промене варијабилних трошкова, као што је промена трошкова рада, на помену обима продаје и промену добити,

-утиче на доношење финансијских одлука, сходно висини оперативног и финансијског левериџа.

Проф. др Томислав Брзаковић